Images of markets in health care

Datum: 28-02-2009

Images of markets in health care

We zijn de laatste jaren consequent gaan spreken over ‘de markt’ als we het hebben over de gezondheidszorg. Het is eigenlijk wel opmerkelijk dat iedereen dat is gaan doen, mijzelf incluis. De Van Dale meldt over gezondheidszorg, instanties, of maatregelen daarvoor. De betekenis die gemeld wordt over markt, is het uitwisselen van producten of diensten. We weten inmiddels wel dat er sprake is van een markt die functioneert onder veel condities en restricties. Als leek ondernemer kun je deze markt ook niet zomaar betreden. Bijzonder hoogleraar Martin Boekholdt betoogt dat er geen sprake is van een markt maar van een uitkeringsinstantie die zo eerlijk mogelijk de schaarse middelen moet verdelen.

Interessante gedachte: Zo kun je er dus ook tegen aankijken. Misschien zijn er nog wel meer metaforen te bedenken voor het fenomeen gezondheidszorg.
Gareth Morgan beschrijft in zijn boek images of organisations een aantal manieren van kijken naar organisaties en laat zien dat die manier van kijken iets zegt over de betekenis die we eraan hechten. Het hoeft geen betoog dat de marktmetafoor sterk economisch gekleurd is. Het gaat over handel, concurrentie, rationaliteit, toegevoegde waarde, het meten van zaken.
Al die zaken samen beginnen het gewicht van een paradigma te krijgen. Dat wil zeggen dat veel zaken die we beweren over de dagelijkse gang van zaken in organisaties niet meer gecontroleerd worden op hun betekenis. Bijna allemaal passen ze in het rationaliteitsdenken dat wij de markt zijn gaan noemen. Het zou boeiend zijn om te onderzoeken welke manieren van kijken naar de gezondheidszorg ook wat opleveren.

 

Laat een reactie achter