Innovatie en winst; de winst van innovatie

Datum: 11-01-2021

Innovatie en winst; de winst van innovatie

Als ik terugkijk op 2020 denk ik niet uitsluitend aan het woord waarover al teveel geschreven is. Ook in 2020 bereikten mij weer veel vraagstellingen omtrent velerlei innovaties in de zorg. Wonderwel gingen die ontwikkelingen onverminderd door; nieuwe diagnostica, complexe en minder complexe nieuwe medische technologieën, en nieuwe geneesmiddelen.

Wel was de vraag vaker verschoven naar wat die zorgtechnologische innovaties konden betekenen voor de capaciteit in ziekenhuizen, waar voorheen de focus lag op de klinische en financiële uitkomsten. Er zat voelbaar druk op de capaciteit, en dat is logisch.

In andere omstandigheden is de vraagstelling doorgaans wat een nieuwe technologie in de zorg (en dan vooral in ziekenhuizen) betekent voor de financiën: omzet, budgettair beslag, productievolume en winstmarge.

Soms kom ik tegen dat men verwacht dat een innovatie ook nog de winstmarge kan verbeteren. Dat blijkt vaak een utopie; een innovatie is doorgaans een investering. En daar is niets mis mee. Voor betere klinische uitkomsten met nieuwe technologieën gaat de investering vooraf aan de opbrengsten.

Als ik een financiële modellering voorleg aan clinici, krijg ik soms de observatie voor de voeten dat de winst ‘op de oude manier’ het hoogst is. Dat is ook logisch, aangezien gesettelde technologieën goedkoper worden naarmate er meer aanbieders instromen.

De subtiele wedervraag is dan of het optimaliseren van de winstmarge het hoofddoel is, of de klinische uitkomsten.

Dat is het leuke aan mijn opdrachten; het gesprek over het verbeteren van zorg, en de bedrijfsvoering die daarmee samenhangt. En het mooie van innovaties is dat ze de zorg beter maken.

De winst komt daarbij gelaagd naar boven; eerst de winst voor de patiënt in de vorm van gezondheidswinst, of bij diagnostica het voorkomen van onnodig gezondheidsverlies. In een tweede stadium de winst in de vorm van (bijvoorbeeld) minder complicaties op de middellange termijn. En tenslotte in de vorm van lagere materiële kosten als de technologie volledig is ingebed.

Laat een reactie achter