Interim-management

Datum: 26-04-2018

Interim-management

Wat zijn de specifieke kenmerken van interim-management? En wat is het verschil tussen interim-management en vast management? In welke situaties is het inzetten van een interim-manager verstandig en in welke situaties juist niet? Wat is de meerwaarde van interim-management? En welke risico’s brengt het met zich mee? Is interim-management eigenlijk wezenlijk anders dan vast management?

Deze vragen houden mij bezig sinds ik als interim-manager werkzaam ben. Inmiddels al weer bijna tien jaar. Binnen C3 bespreken we deze vragen geregeld op onze vrijdagochtend-bijeenkomsten. Mijn ervaring is dat de positie van een interim-manager binnen een organisatie anders is dan die van een vaste manager. En mijn intuïtie zegt dat er een fundamenteel verschil is. Maar wat dat verschil precies is? Ik heb daar nog steeds geen sluitend antwoord op. In deze blog probeer ik een aantal kenmerken van interim-management te benoemen. In de hoop dat het mij een stapje verder brengt in mijn zoektocht. En natuurlijk ook in de hoop dat het helpt om bewust te kiezen tussen een vaste manager of een interim-manager.

Tijdelijk

Interim-management is per definitie afgebakend in tijd. Bij de start worden afspraken gemaakt over de duur van de inzet. De inzet van een interim-manager kan later verlengd worden, maar dan nog is er een einddatum. De interim-manager is dus een passant. Dit is zowel voor de interim-manager als voor de organisatie duidelijk. En dat heeft effect op de relatie die men met elkaar aangaat. Medewerkers zullen overwegen hoeveel energie zij investeren in het opbouwen van een relatie met de interim-manager. Aan de andere kant nemen zij hem makkelijk in vertrouwen, zij weten immers dat hij toch weer weg gaat.

Doelgericht

Bij de contractering van een interim-manager worden doelen afgesproken. Vaak is het eerste doel om een analyse van de situatie te maken en een plan van aanpak op te stellen. Maar het kunnen ook andere doelen zijn. Een interim-manager gaat dus doelgericht te werk. En, als het goed is, weten de medewerkers ook wat zijn of haar doelen zijn. Daardoor kan een interim-manager makkelijk prioriteiten stellen. Hij pakt die zaken op, die bijdragen aan het afgesproken doel. Andere zaken laat hij liggen. Tenzij deze zo belangrijk blijken, dat hij ze in overleg met de opdrachtgever opneemt in het contract. Over het algemeen wordt deze prioriteitstelling opvallend makkelijk geaccepteerd.

Geen vast dienstverband

Omdat een interim-manager slechts tijdelijk komt, heeft hij geen vast dienstverband. Hij hoeft zijn positie binnen de organisatie niet te bewaken of te bevechten. Ten eerste scheelt het een hoop tijd en energie. Bovendien geeft dit een zekere onafhankelijkheid, een interim-manager is immers gewend om te komen en te gaan. Als zijn werk niet bevalt, kan de opdrachtgever hem makkelijk wegsturen en gaat hij gewoon op zoek naar een volgende opdracht.

Kent meerdere organisaties

Een interim-manager komt in verschillende organisaties en kent ze van binnenuit. Hij kan kennis en ervaringen vanuit de ene organisatie meenemen naar een andere organisatie. Hij kan organisaties onderling vergelijken en zien hoever ze in een bepaalde ontwikkeling zijn. Dit helpt en relativeert. Hij brengt als het ware de buitenwereld binnen.

Invoegen

Een interim-manager moet in staat zijn om in korte tijd een organisatie te leren kennen. Hij moet snel doorzien hoe de processen lopen, waar hij informatie kan vinden en bij wie hij waarvoor moet zijn. Hij moet snel kunnen analyseren wat er goed loopt en waar de knelpunten liggen. Dit lukt alleen als een interim-manager makkelijk kan invoegen. De interim-manager is dus een sociaal dier.

 

Laat een reactie achter