Kader goed bestuur

Datum: 05-10-2020

Kader goed bestuur

Afgelopen vrijdag bespraken we bij C3 het kader goed bestuur, dat de IGJ en de NZA gezamenlijk hebben ontwikkeld.

De eerste vraag, die aan de orde kwam, is of het tot het takenpakket van de IGJ en de NZA behoort om toezicht te houden op de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het streven is betaalbare, transparante en toegankelijke zorg. De veronderstelling is dat goed bestuur en goed toezicht daarvoor zorgen. Dat klinkt logisch. Toch zijn daar wel vraagtekens bij te stellen. Leidt goed bestuur automatisch tot kwalitatief goede zorg? En andersom, leidt slecht bestuur altijd tot slechte zorg? Zou de IGJ de kwaliteit van de zorg niet moeten toetsen en hun bevindingen moeten voorleggen aan de raad van bestuur en eventueel de raad van toezicht? Zou het toezicht zich niet moeten richten op betaalbare, transparante en toegankelijke zorg?

Het tweede bespreekpunt was de inhoud van het kader goed bestuur. Het kader bevat nogal wat vage termen en een vage normstelling, zoals Klaas Meersma in zijn blog dd 30 september 2020 op Skipr schrijft. Het kader besteedt relatief veel aandacht aan de cultuur van de zorginstelling, die per definitie moeilijk te meten en te pakken is. Verder is de vraag of het kader goed bestuur meerwaarde heeft ten opzichte van de governancecode zorg. Wij zagen veel overeenkomsten.

Tenslotte bespraken we wat het kader goed bestuur voor zorginstellingen betekent. Leidt het tot nog meer verantwoording, moeten er nog meer gegevens vast gelegd worden en worden er nog meer zaken getoetst? Dat is nog niet zo duidelijk. We durven echter wel te betwijfelen of het kader bijdraagt aan regelarme zorg.

Laat een reactie achter