Kennis maken we samen

Kennis maken we samen

Voor organisatieadviseurs/-professionals is het van grote waarde om tijdens de opdrachten die ze uitvoeren met de best beschikbare kennis te werken, oftewel: op basis van Evidence Based Practice (EBP). Bij EBP wordt veelal aan kennis voortkomend uit metastudies, experimenten met controle groepen en ander wetenschappelijk onderzoek gedacht. Wanneer het kennis over de sociale werkelijkheid betreft is dat niet zo gemakkelijk als in bijvoorbeeld de medische wetenschappen, alleen al omdat in de wereld van ‘organiseren en veranderen’ de metastudies niet voor het oprapen liggen. Wel doen organisatieprofessionals in hun werk ervaringen op die ze kunnen hergebruiken en doorontwikkelen. Maar hoe kun je deze ervaringskennis en hun werkzame oplossingsstrategieën ook meer ontsluiten voor anderen? Hiertoe heeft het Platform Advieskwaliteit een kennisworkshop ontwikkeld op basis van de pCIMO-logica.

Artikel publicatie

Titel: Kennis maken we samen
Tijdschrift: Tijdschrift O&O
Datum: jaargang 34, nummer 1, 2021
Auteur: Dr. Elsbeth Reitsma MCM

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl