Klink stoot zich tweemaal aan dezelfde steen

Datum:16-03-2009

Klink stoot zich tweemaal aan dezelfde steen

Het spreekwoord luidt ‘een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen’. Minister Klink doet dat wel. VWS kreeg een centrale rol in het spel rond de IJsselmeerziekenhuizen. Klink vond het systeemziekenhuis uit om –nutteloos- vele miljoenen in een slecht ziekenhuis te pompen. Nu doet Klink ongefundeerd uitspraken over de Zeeuwse ziekenhuizen. Volgens Klink moeten beide ziekenhuizen ‘open’ blijven. Daarmee negeert hij 10 jaar onderzoek naar de situatie van de Zeeuwse ziekenhuizen. Hij zegt niet wat hij met ‘open’ bedoelt en wekt daarmee de suggestie dat het mogelijk is twee volledige ziekenhuizen te laten functioneren. Hij zegt dat bovendien, voordat de NMa een uitspraak over de fusie tussen de ziekenhuizen in Goes en Walcheren heeft gedaan. Daarmee rijdt hij dit zelfstandige bestuursorgaan in de wielen. Hij deed dat voor de polders eerder bij de NZa. Dat is geen goed bestuur. Als je ZBO’s instelt om publieke of maatschappelijke belangen te bewaken, dan moet je die ook in de gelegenheid stellen hun werk te doen.

Hans Simons zegt tot mijn verrassing vanmorgen in het FD dat de overheid een grotere rol moet hebben bij fusies. Alsjeblieft niet. De overheid is niet verantwoordelijk voor fusies van private organisaties en dat moet vooral zo blijven. Wel ben ik met Simons eens dat de rollen tussen NMa en NZa beter afgebakend moeten worden. Sterker nog, zolang er geen echte marktwerking in de zorg is, is er geen echte mededinging. Dus hoeft de NMa de mededinging ook niet te bewaken. De NZa kan als marktmeester van de zorg beter zien of een fusie bijdraagt aan publieke belangen of die schaadt. Het zou dus veel beter zijn als alleen de NZa over fusies in de zorg gaat. Als Klink meer invloed wil hebben op fusies, dan moet hij met minister Van der Hoeven regelen dat de NMA zich niet meer met de zorg bemoeit. Het omgekeerde kan natuurlijk ook, maar daar is de tijd nog niet rijp voor. Maar twee toezichthouders, die op hetzelfde toezien, dat werkt natuurlijk niet. Als twee strandwachten naar dezelfde zwemmer kijken, krijgen ze ruzie wie hem mag redden of ze kijken alle twee de andere kant op. In beide gevallen verzuipt de drenkeling.

Terug naar de uitspraak van Klink. Ik heb geen argument gelezen, waarom beide ziekenhuizen open moeten blijven. Dat mag je toch verwachten van een minister. Is er een zodanig publiek belang, dat de minister van VWS een standpunt moet innemen of zelfs moet ingrijpen. Dat hij moet ingrijpen is te voorspellen. Als je zegt dat iets open moet blijven, dan moet je daarvoor betalen. Impliciet zegt de minister dus nu al steun toe aan het openhouden van twee onrendabele ziekenhuizen. Worden dit de volgende twee systeemziekenhuizen? Kan de minister dan eindelijk eens uitleggen wat hij daarmee bedoelt?
De minister is bepaald geen ezel, maar een intelligent weldenkend mens. Maar van de ezel uit het spreekwoord kan hij toch nog wat leren.

Laat een reactie achter