Kopjes boven de sneeuw en het maaiveld

Datum: 08-02-2007

Kopjes boven de sneeuw en het maaiveld

Het sneeuwt vandaag. De verwachte 5 tot 10 centimeter is in het midden van het land gehaald. Een prachtig gezicht: een witte wereld, bomen met zware witte takken en de kopjes van de sneeuwklokjes steken net boven de sneeuw uit. Dat boven de sneeuw uitsteken, doet me denken aan een gesprek van vanmorgen met een bestuurder van de beroepsorganisatie van verloskundigen KNOV.We spraken vanmorgen over de verschillen in de verloskunde tussen nu en een jaar of 5 à 6 geleden. Het valt mij op dat nu meer verloskundigen een masteropleiding doen, bezig zijn met onderzoek en de onderbouwing van hun vak en met beleid. De bestuurder (vrouw) beaamt dat. Toch maakt zij zich zorgen. Ze vraagt zich af of in de beroepsgroep wordt getolereerd dat de hoofden boven het maaiveld worden gestoken. Dat komt me bekend voor……

Verloskundigen zijn ‘vrouw’. Het Nivel geeft in de peiling van 2006 aan dat zich onder de 2.197 praktiserende verloskundigen 51 mannen bevinden. Dat is 2%. En wat is typerend voor vrouwengemeenschappen in de westerse wereld? Het krabbenmand-effect. De krabben houden elkaar tegen om de mand uit te komen. Met ander woorden: geen hoofd boven het maaiveld – we zijn allemaal gelijk.

Ik weet nog hoe verbaasd ik tijdens mijn studie sociologie was, toen ik de uitkomsten onder ogen kreeg van een vergelijkend onderzoek naar de opstelling van mannen en vrouwen. De setting was het vacant komen van een hoogleraar-post. De mannen probeerden uit hun midden iemand benoemd te krijgen. Ze maakten uit wie het moest worden en steunden deze kandidaat op allerlei manieren. De vrouwen kwamen niet tot een voordracht; ze kwamen er niet uit wie het zou ‘mogen’ worden. De leerstoel ging aan hun neus voorbij.

Dit soort studies heeft op mij veel indruk gemaakt. Ook om mijn eigen gedrag onder de loep te nemen. Vooral in situaties dat ik ‘onder vrouwen ben’. Ik hoop voor de verloskundigen dat zij de krabbenmand achter zich laten. Verloskundigen, zo is mijn ervaring, zijn sterke, krachtige vrouwen. De verloskundigen die het beroep naar een (nog) hoger plan en een krachtige maatschappelijke positie weten te brengen, verdienen alle steun! 

Laat een reactie achter