Literatuur, Publicaties algemeen

16de Studiegroep Begrotingsruimte (2020), Koers bepalen, kiezen in tijden van budgettaire krapte, Rijksoverheid 2020

Bakas A. en Kepinski W (2016) De digitale transformatie, het Handboek Soldaat voor de digitalisering van Business en overheid. Bakas Books 2016

Bertens, R.M. (2019), Privaat, publiek, solidair? Een korte geschiedenis van overheid en gezondheidszorg in Nederland 1848-2015, UMC Utrecht 2019

Bottenburg, B van et al. (1999), Zorg tussen Staat en Markt, de maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad 1949-1999, Ziekenfondsraad 1999

Commissie Bakker (TPG) (2004), Het kan écht: betere zorg voor minder geld: sneller beter - de logistiek in de zorg, Sneller Beter/TPG 2004

Commissie Health Care Governance (commissie Meurs) (2000), Aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse Gezondheidszorg, C3 adviseurs en managers 2000

Commissie Kennedie (Golden Tulip) (2004), Waarden, Waardering en waardigheid, Sneller Beter/Golden Tulip hotels 2004

Commissie Keuzen in de zorg (commissie Dunning) (1991), Kiezen en delen, SDU 1991

Commissie Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg (commissie Dekker) (1987), Bereidheid tot Verandering, SDU 1987

Commissie Willemse (Shell) (2004), Hier werk je veilig of werk je niet- sneller beter De Veiligheid in de Zorg, Sneller beter/Shell 2004

CZ, Menzis, Zilveren Kruis (2021), Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen, Manifest voor verkiezingen 2021

Gezondheidsraad (2018), gezondheid op hoge leeftijd, Achtergronddocument bij rapport Gezondheid en Langer doorwerken, Den Haag 2018

Glouberman, S. and Mintzberg, H. (2001), Managing the Care of Health and the Cure of Disease -Part I Differentation, Aspen Publishers 2001

Glouberman, S. and Mintzberg, H. (2001), Managing the Care of Health and the Cure of Disease – Part II Integration, Aspen Publishers 2001

Grinten, T.E.D. van der (2007) Stelselherziening van de Nederlandse gezondheidszorg in TSG jaargang 85 nummer 4 pagina 227-233

Grinten, T.E.D. van der en Kasdorp, J. (1999), 25 jaar sturing in de gezondheidszorg, Van Verstatelijking naar Ondernemerschap, Walburg Press, SCP, 1999

Grinten, T.E.D. van der (2007), Stelselherziening van de Nederlandse Gezondheidszorg, Een analyse van het hervormingsbeleid, Tijdschrift Gezondheidswetenschappen 85/4, 2007

Hendriks, J. (1974), Structuurnota gezondheidszorg, Rijksoverheid, 1974

Heyden, J.T.M. van der, (1994), Het ziekenhuis door de eeuwen heen, Over geld, macht en mensen, Erasmus Publishing, 1994

Hoek, H. (2007), Governance & Gezondheidszorg, Private, publieke en professionele invloeden op zorgaanbieders in Nederland, Van Gorcum, 2007

Hoek, H. en Wolterink, F. (2013), De autobiografie van C3, Lessen uit 25 jaar adviesbureau C3 adviseurs en managers 2013

Huber, M. (2016), Antwoord op ‘Gezondheid een definitie’ in Tijdschrift Gezondheidswet 94: 292-296

Huber, M. et al (2011), How should we define Health?, British Medical Journal 2011

Huizinga, J. (1991), Memorabele mensen en momenten uit de Geschiedenis van de intramurale Gezondheidszorg, De Tijdstroom 1991

Idenburg, P.J. et al (2010), Diagnose 2025, Over de toekomst van de Nederlandse Gezondheidszorg, Scriptum 2010

Idenburg, P.J. et al (2018), Diagnose Transformatie, BeBright 2018

Kommissie Raad van Toezichtmodel (KORTOM) (1981), Rapportage Kommissie Raad van Toezicht Model, NVZD 1981

Lee, F. (2010), Als Disney de baas was van uw ziekenhuis, 9 ½ dingen, die u anders zou doen, Elsevier 2010

Luijs, J. et al. (2020), De gezondheidszorg toekomst van Nederland, Deloitte 2020

Meurs, P. (2022). Zorgen over grenzen. Afscheidsrede EUR 2022

Mintzberg, H. (1989), Mintzberg on Management, Inside Our Strange World of Organizations, Free Press 1989

Morgan, G. (1986), Images of Organization, Sage Publications 1986 Payer, L. (1988), Medicine & Culture, Notions of Sickness and Health, Gollanz Ltd, London 1988

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (2022) Waarom verlaten werknemers de sector Zorg en Welzijn?, PZW 2022

Poiesz, T. et al. (2016), Gezondheid een definitie, in Tijdschrift Gezondheidswet 84-252-255

Porter, M.E., Olmsted Teisberg, E. (2006), Redefining Health Care, Harvard Business Review Press 2006

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017), Zonder context geen bewijs, over de illusie van evidence based practice in de zorg, RVS 2017

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2019) Internationale vergelijking beroepenregulering in de zorg, Den Haag 2019

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2022) Anders leven en zorgen; naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten, Den Haag 2022

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2022) Grenzeloos samenwerken; Adviezen voor beter mogelijk maken van domeinoverstijgende samenwerking, Den Haag 2022

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2022). De kunst van het innoveren, Tijd voor een maatschappelijk perspectief op zorginnovatie, Den Haag 2022

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2022), Ons een zorg, rapportage co-creatie onderzoek, Den Haag 2022

Susskind, R; Susskind, D. (2015), The Future of Professions, How Technology Will Transform The Work of Human Experts, Oxford Free Press 2015

Tegmark, M. (2017), Life 3.0., Mens zijn in het tijdperk van kunstmatige intelligentie, Maven Publicing 2017

Topol, E. (2015), The patient will see you now, the future of medicine is in your hands, Ingram Publisher Services 2015

Van der Staa, A et al. (2017),  Positieve gezondheid kritisch beschouwd, niet nieuw, onduidelijk, misleidend en niet zonder risico’ in Tijdschrift Positieve Psychologie 4

Van Wersch, P. (1980), Democratisering van het bestuur van non profit instellingen, Samson 1980

VWS (2018), Nationaal Preventieakkoord, VWS 2018

VWS (2020), Discussienota Zorg voor de Toekomst, VWS 2020

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004), Bewijzen van Goede Dienstverlening, WRR 2004

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017), Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid, WRR 2017

Zwaan, A. de (1996), Zorg en de Staat, Bert Bakker 1996

Laat een reactie achter