Magneetziekenhuizen, aantrekken of afstoten?

Datum: 24-03-2009

Magneetziekenhuizen, aantrekken of afstoten?

De V&VN, de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland introduceert het magneetplus model voor ziekenhuizen. Met dit model kunnen ziekenhuizen zich onderscheiden door uitstekende verpleegkundige zorg en patiëntveiligheid te leveren. Verwachting is dat de ziekenhuizen daardoor een sterke aantrekkingskracht op verpleegkundigen hebben. De V&VN zien in ‘magneetziekenhuizen’ een kans voor de Nederlandse zorg. Vanuit bestuurlijke en veranderkundige optiek was ik nieuwsgierig wat de V&VN daar voor de instellingen in te bieden had. Afgelopen week was ik op een bijeenkomst waar het model werd toegelicht.
Het model is afkomstig uit de Verenigde Staten. Het concept van ‘magnet hospitals’ heeft zijn succes daar bewezen. In magneetziekenhuizen in de Verenigde Staten is de arbeidstevredenheid bij verpleegkundigen hoger, zijn er weinig problemen met werving en lage verloopcijfers. Ziekenhuizen die het Magnet-certificaat verworven hebben, scoren daardoor significant beter op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Zij bereiken hun goede resultaten door hun strategisch beleid op het terrein van faciliteiten/ict, organisatie en HMR samenhangend te ontwikkelen.
Mooie resultaten. Ik denk dat menig bestuurder/directeur zich hier gelukkig mee zou prijzen. De vragen die ik mij echter tijdens de presentaties stelde, waren:
1. Is de Amerikaanse verpleegkundige cultuur te vergelijken met de verpleegkundige cultuur hier in Nederland.
2. zijn de bestuurders bereid om de mooie resultaten te willen bereiken door wederom weer te moeten gaan voldoen aan allerlei regels en procedures om een certificaat te verwerven?
Om met de laatste vraag te beginnen, heiligt het doel de middelen. Heeft dit alles toch niet weer iets weg van een NIAZ/HKZ certificering? En, hebben we dat al niet genoeg?! De inmiddels overdaad aan regels waar organisaties aan moeten voldoen en waar professionals juist meer last van hebben dan voordeel en daarmee dus ook de patiënt. Denk daarbij aan de regels van de inspectie, HKZ, verzekeraars, scoringslijsten AD en Elsevier, Veiligheid management systeem, etc. Dit is ook wat mij ambivalent maakt over deze aanpak.
Worden verpleegkundigen met het magneetconcept nu geholpen. Wordt het niveau van verpleegkundigen hiermee nu echt op een hoger plan getrokken, zodat zij gezamenlijk met de medische professie daadwerkelijk kwalitatief betere zorg en behandeling kunnen geven? Ik houd mijn twijfels. In mijn volgende blog wil ik daar verder op in gaan.

Laat een reactie achter