Marketing

Datum: 26-08-2007

Marketing

Een paar blogs geleden heb ik al eens iets geschreven over marketing binnen de gezondheidszorg. Het ging in deze blog vooral om het terug winnen van vertrouwen van het publiek in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg zit naar mijn mening publicitair teveel in het verdomhoekje. Ook afgelopen weken was de gezondheidszorg wederom negatief in het nieuws.

Je mag concluderen dat er weinig aandacht is voor de positieve ontwikkelingen die binnen de gezondheidszorg plaats vinden. Om er een paar te noemen, kortere wachttijden, snellere behandelingen van hoge kwaliteit en betere service. Oké de gezondheidszorg kan wellicht nog niet tippen aan het service niveau van vele hotels, winkelketens etc. Maar dat is wellicht nog net iets teveel gevraagd van een branche die altijd aanbod gestuurd heeft gewerkt en enorm naar binnen gericht is. Omschakelen naar vraagsturing kost nu eenmaal tijd.

Desalniettemin hebben zorginstellingen en zorgverleners het zelf in de hand om zich beter te positioneren en het tij van negatieve beeldvorming te keren. Dit vraagt wel om een pro actieve houding, meer openheid, laten zien wat je in huis hebt en kwetsbaar durven opstellen. Kortom een strategie die zich richt naar de markt en de behoeften van haar klanten (patiënten, cliënten). Kort samengevat het marketingconcept.

Aan een omgeving waarin de marktwerking schoorvoetend zijn intrede doet, ook al is deze nog gereguleerd, valt niet te ontkomen aan het introduceren van marketingprincipes. Zorginstellingen kunnen zich nog veel meer verplaatsen in de belevingswereld van haar cliënten. Het komt neer op werkelijk verbinding maken, begrijpen wat de behoeften zijn. Zowel voor het management als de individuele zorgverlener vraagt dat een andere houding en wellicht ook motivatie.

Tot nu toe was (is) het zo dat het management/de zorgverlener wel weet/denkt te weten wat goed voor de cliënt is, zonder zich af te vragen wat de werkelijke behoeften van de cliënt zijn. Dit is wellicht wat extreem gesteld, maar geeft wel duidelijk aan dat dit niet meer van deze tijd kan zijn. De patiënt/cliënt van tegenwoordig neemt zaken niet meer als vanzelfsprekend aan, is kritischer en veeleisender. En dan hebben we het nog niet gehad over de jongere generatie die gebruikt maakt van en bediend willen worden via het mobieltje, msn en internet. Hoeveel instellingen zijn al via het internet online voor het maken van afspraken, online spreekuren en informatie(real time of via podcasts)?

Kortom mijn overtuiging is dat het implementeren van het marketingconcept van vitaal belang zal worden voor de zorginstellingen en het tij van negatieve berichtgeving zal keren. Zij die niet geloven in marktwerking in de gezondheidszorg of denken dat het niet zo’n vaart zal lopen zijn gewaarschuwd.

Laat een reactie achter