Masterclass Governance

Datum: 27-02-2007

Masterclass Governance

Drie weken geleden gaf ik voor raad van bestuur en directeuren van een grote ziekenhuiscombinatie een Masterclass governance.
Ik heb daar de resultaten van mijn promotieonderzoek gepresenteerd. Vervolgens heb ik dat vertaald naar de praktijk. Wat betekent governance voor het besturen en managen van het ziekenhuis? Wat vraagt dat van bestuur, directeuren en managers? Is governance iets ver van het bed dat alleen de raad van bestuur en de raad van toezicht aangaat? Of heeft het direct consequenties voor het handelen van de manager.

Governance speelt een rol op alle niveaus in de organisatie. Het stelt eisen aan de verantwoording van de manager en aan de manager. De manier waarop risicobeheersing is vormgegeven hangt direct samen met governance en vormt de basis voor het vertrouwen in het ziekenhuis. De manier waarop professionals zich verantwoorden naar hun individuele patiënt en over het geheel van hun handelen speelt een steeds grotere rol in de maatschappelijke verantwoording en het imago van het ziekenhuis. En zo zijn er nog veel meer zaken te noemen waar governance in de dagelijkse gang van zaken een grote rol speelt.

De managers en de raad van bestuur van deze ziekenhuiscombinatie ontdekten direct het praktische nut van mijn model met private, publieke en professionals governance. Het helpt hen interne en externe ontwikkelingen te begrijpen en er op in te spelen. In het tweede interactieve deel kwamen veel praktische oplossingen naar boven voor managementproblemen, die tot dan toe ongrijpbaar leken.
De masterclass governance was een groot succes. Raad van bestuur en managers waren enthousiast en voelden zich verrijkt en geholpen in hun dagelijkse praktijk. De raad van toezicht was er niet bij, maar die zou er volgens de raad van bestuur veel aan gehad hebben. Ik kreeg van alle aanwezigen het advies om de masterclass Governance ook voor andere zorgorganisaties te gaan geven.

Zo’n masterclass is aantrekkelijk en nuttig voor raden van bestuur, voor raden van toezicht, voor directies/managers en voor medische staven. De vorm wordt aangepast aan de specifieke behoefte van de organisatie en de deelnemers. De Masterclass Governance is in company beschikbaar. Ik overweeg om ook een masterclass op open inschrijving te organiseren.

Heeft u interesse in de masterclass Governance?  Neem dan contact op. H.hoek@c3am.nl of 033-4343170.

Laat een reactie achter