Meerdere brillen in de gereedschapskist

Meerdere brillen in de gereedschapskist

Wat gebeurde er tijdens de kennisontwikkeldag op 29 november jl. georganiseerd door het Platform Advieskwaliteit in samenwerking met de Ooa?

In het plenaire gesprek over het ontwikkelen van hoogwaardige ervaringskennis voor het advieswerk stelde Joan van Aken de vraag: kan EBP (evidence based practice) je helpen bij het kiezen van je handelingen? Uit de reacties bleek dat EBP vooral wordt geassocieerd met de medische wereld: ‘wetenschappelijk bewezen kennis’, veelal door metastudies over randomized clinical trials. Dat type kennis is in de advies- en managementwereld zeer schaars. EBP gaat echter verder: het gaat om ‘best beschikbare kennis’. En dat kan ook ervaringskennis zijn; kennis die door onze belevenissen in het werk in onze hoofden zit, expliciet of onbewust (tacit).

Opwerken van ervaringskennis
Tijdens het plenaire gesprek kwam een andere invalshoek naar voren: kunnen we beter over ‘evidence informed practice’ spreken? We doen in ons werk immers niet zomaar wat. We zijn goed geïnformeerd over beschikbare inzichten. Opgemerkt werd dat het handelen op basis van bestaande valide inzichten vernieuwing in de weg kan staan. Bestaande valide inzichten kunnen echter een goede basis vormen om wat nieuws te ontwerpen (waarvoor dan op dat moment nog weinig bewijsmateriaal bestaat). Het Platform Advieskwaliteit beoogt die ervaringskennis te expliciteren en na stapeling van ervaringskennis die inzichten beschikbaar te stellen aan vakgenoten. Zo wordt ‘de best beschikbare kennis’ voor en door het collectief van adviseurs aangevuld.

Leren centraal
Tijdens de kennisontwikkeldag stond echter het leren centraal: leren aan de hand van ervaringskennis van collega-adviseurs. Er waren drie workshops over twee inhoudelijke thema’s. Aan de hand van eigen casuïstiek is volgens de CIMO-logica gewerkt aan het snappen van het werkzame mechanisme van interventies. In workshopverband wordt gefaciliteerd langs de lijn:
• Context: wat zijn essentiële contextvariabelen in deze casuïstiek?;
• Interventies: wat is gedaan?;
• Output/outcome: wat zijn de uitkomsten?
• Mechanisme: kunnen we begrijpen waarom deze uitkomsten in deze context ontstonden? Wat is het werkend mechanisme?
• Vervolgens worden ook ervaringen uit andere werkpraktijken toegevoegd.

De opdrachtgever als onderdeel van het probleem
Als de opdrachtgever onderdeel van het probleem blijkt te zijn, is het de vraag òf je daar als adviseur iets mee kunt of moet doen. Laat de context het toe? Doen zich kansen voor om confronterend of juist in vertrouwelijkheid het aandeel van de opdrachtgever te bespreken? Zijn medewerkers in de organisatie te equiperen om hun eigen ‘paraplu’ te construeren, omdat je die nu eenmaal nodig hebt als het regent? Of is een gewaagde interventie op zijn plaats, waarbij ingespeeld wordt op een persoonlijke voorkeur van de opdrachtgever (bijvoorbeeld toneel met acteurs) en de problematiek bespreekbaar maakt?

Serious play met Lego
In de workshop over serious play is verkend wanneer een interventie met (in dit geval) Lego© in te zetten is en wanneer niet. Een dergelijke ‘niet-talige’ interventie kan goed gebruikt worden als rationele, probleemoplossingsgerichte gesprekken niet werken omdat de betrokkenen te zeer zijn vastgelopen in eigen gedachtensporen. Een spel kan het groepsoverleg dan ‘lostrekken’. Belangrijk is onder meer de verwachtingen van de groep met betrekking tot deze interventie goed te managen en om door goede gesprekken na deze interventie te komen tot een meer gedeelde visie op het probleem en de mogelijke oplossing.

Community of practice
De kennisontwikkeldag afsluitend, vroeg Tibor Goossens naar de ervaringen van de deelnemers. Hoe is deze vorm om tot inzichten te komen, bevallen? De CIMO-logica wordt als prettig ervaren om gestructureerd de casuïstiek te benaderen. En de meerstemmigheid wordt op prijs gesteld: je ontvangt meerdere brillen voor de gereedschapskist.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van het Platform Advieskwaliteit?
Meld je aan de LinkedIn Groep: LinkedIn Groep Platform Advieskwaliteit

Namens het Platform Advieskwaliteit
Elsbeth Reitsma

 

Laat een reactie achter