Met zakelijkheid en bezieling

Datum: 31-10-2009

Met zakelijkheid en bezieling

In mijn vorige blog verwonderde ik mij over het taalgebruik van een verpleegkundige. Hoe verkeerd taalgebruik het veilig voelen van de patiënt in de weg kan staan, maar ook hoe inrichting en werkomstandigheden de voorwaarden voor het creëren van veiligheid en het oog hebben voor de behoeften van patiënten kunnen belemmeren. Binnen organisaties waar ik werk kom ik dit regelmatig tegen. De vraag is altijd hoe leidinggevenden hiermee omgaan. Zijn ze in staat om het te zien, waar te nemen wat er gebeurt. Of zijn ze bezig met het sturen op productieresultaten met een minimale personele inzet. Iets wat in deze tijd van zakelijkheid en verantwoording afleggen niet verwonderlijk is.

Soms vraag je jezelf weleens af in hoeverre leidinggevenden nog in staat zijn te werken vanuit hun eigen visie en betrokkenheid bij de zorgverlening. Zijn zij nog in staat hiervoor ruimte te maken. Ruimte waarin bezieling en compassie voor de zorg naar voren komt. In hoeverre wordt er vanuit het hoger management bij dit gegeven stilgestaan. Welke ruimte laten bestuurders voor leidinggevenden om oog te hebben voor de mensen en de omstandigheden. Aan de andere kant, geven leidinggevenden wel signalen af aan het bestuur. Nemen leidinggevenden verantwoordelijkheid om deze aspecten naar voren te brengen. Zijn leidinggevenden voldoende doordrongen dat het gaat om en-en en niet of-of.

Voor leidinggevenden de uitdaging op zoek te gaan naar manieren om deze aspecten onder de aandacht te brengen van het bestuur, maar ook bij elkaar. Het kan al eenvoudigweg beginnen door eens bij elkaar te gaan zitten en elkaar de vraag te stellen: hoe gaan we dit doen, waar schort het aan, hoe kun je het oplossen. Mijn ervaring in het werken met leidinggevenden leert dat men in staat is om met de nodige creativiteit, oplossingen aan te dragen die bijdragen aan een betere balans tussen zakelijkheid en bezieling. Vervolgens is het een kleine stap om het gesprek met het hoger management aan te gaan.

Ruimte om op zoek te gaan naar de balans tussen zakelijkheid en bezieling, tussen het creëren van resultaten en het creëren van waarden, lijkt soms een grote stap in organisaties. Maar begint eenvoudig door eens met elkaar het gesprek aan te gaan over deze thema’s.

Laat een reactie achter