Minister Klink: Help de Spoedeisende Hulp niet om zeep?

Datum:14-09-2009

Minister Klink: Help de Spoedeisende Hulp niet om zeep?

Skipr en het NOS journaal berichten dat in de Miljoenennota zou staan dat Klink honderden miljoen wil besparen op de ‘dure’ EHBO posten in ziekenhuizen. Bedoeld is waarschijnlijk de Spoedeisende Hulp (SEH). Die zouden volgens Klink  -als de berichten kloppen- te veel mensen helpen die eigenlijk naar de ‘goedkopere’ huisarts moeten gaan.

Het zal toch niet waar zijn. Gaat nu echt alles over geld? In ieder beschaafd land –zelfs de USA- worden mensen in nood die zich bij een SEH van een ziekenhuis melden direct geholpen, ongeacht of ze verzekerd zijn of niet. Dat is basale zorg en veiligheid voor de burger. Ziekenhuizen zijn daarom nu ook verplicht om iedereen te helpen, die zich bij de SEH meldt. Daar past geen marktwerking of kostencalculatie. Dat is een infrastructurele voorziening, die er hoort te zijn, net zoals de brandweer of de politie.
Daar past niet bij dat het personeel op de SEH zich moet afvragen of deze patiënt hier terecht is, of dat hij beter door de huisarts geholpen had kunnen worden. Die afweging kost onnodige tijd en het op dat moment doorverwijzen naar de huisarts kan mensenlevens kosten.

Bovendien leidt de wens om de ‘onnodige zorg’ op de SEH niet te vergoeden tot een ongebreideld systeem van verrekenen, verantwoorden en controleren. En over 4 jaar tot Kamervragen over ‘fraude’ bij ziekenhuizen. Dus Beste Ab Klink; niet doen dat zwart maken en afrekenen van de SEH op ‘onnodige dure hulp’. Daarmee help je definitieve goede gezondheidszorg in Nederland om zeep. En ga vooral niet straffen.
En als je wel wilt straffen, moet je de patiënt die zich onterecht bij de SEH meldt daarvoor (achteraf) de rekening sturen en niet de zorgverlener straffen omdat hij doet, waartoe hij is opgeleid: zorg verlenen.

Maar straffen is geen oplossing.
Veel beter is het om de samenwerking tussen SEH en huisartsenposten (HAP) te verbeteren. Stimuleer met maatregelen en geld ziekenhuizen en huisartsen om SEH en HAP te koppelen en op één locatie te vestigen. Dan meldt de burger, die buiten kantooruren hulp nodig heeft, zich op één plek, waar huisartsen en SEH artsen samen kunnen regelen dat de patiënt de juiste zorg krijgt. Dat voorkomt dubbele infrastructuur en levert uiteindelijk nog meer besparingen op, al mag dat niet het doel zijn.

Laat een reactie achter