(On)veiligheid in interactie in arbeidsorganisaties - Wat doe je ermee als organisatieprofessional?

‘Grensoverschrijdend gedrag’ is een hot topic. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Van Elsbeth Reitsma is een artikel in het tijdschrift O&O verschenen dat beoogt de begrippen psychologische en sociale (on)veiligheid en grensoverschrijdend gedrag te verduidelijken. Aan de hand van ervaringskennis van organisatieprofessionals en aanvullingen uit de literatuur worden vervolgens handreikingen gegeven voor signalering, diagnostiek en interventie.

Artikel publicatie

Titel: (On)veiligheid in interactie in arbeidsorganisaties                                            Tijdschrift: O&O
Auteur(s): Elsbeth Reitsma

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl