Overheid heeft haar toezicht niet op orde

Datum: 03-06-2014

Overheid heeft haar toezicht niet op orde

In Lucide 02-2014 verscheen het essay van Hans Hoek met de titel ‘Is het Overheidstoezicht op orde?’. Hans analyseert in dit essay hoe de overheid haar toezicht heeft ingericht en welke visie de overheid op toezicht heeft. Die visie ontbreekt, zoals ook de Algemene Rekenkamer al een paar keer heeft geconstateerd. Het ontbreken van visie leidt er mede toe, dat het overheidstoezicht net consistent en niet werkbaar is georganiseerd. Dat is de conclusie van Hans in het essay.

Zorgelijk is dan, dat de overheid haar eigen definitie van toezicht als norm hanteert voor de rol van raden van toezicht. Dat leidt er onder andere toe, dat van raden van toezicht een activistische rol gevraagd wordt, bij voorbeeld door zelf, buiten het bestuur om, informatie te verzamelen.

In een blog op de voormalige website van Lucide hekelt Hans de hype om raden van toezicht zelf informatie te verzamelen.

Laat een reactie achter