Planetree als optie

Datum: 28-07-2008

Planetree als optie

Planetree als optie voor mensen met probleemgedrag in de gehandicaptenzorg.

Van tijd tot tijd is er in de media aandacht voor de gehandicaptenzorg. Recent stond er in de Stentor een groot item over de verstrekking van neuroleptica aan mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 50% van de intramurale cliënten gebruikt gedragsbeïnvloedende medicatie. Een week later was er bij Nova een item over mishandeling van cliënten door personeelsleden. Het gaat dus blijkbaar niet altijd van een leien dakje in de gehandicaptenzorg. In 1989 was er de commotie rondom Jolanda Venema. De meeste zorgverleners kennen deze casus. Naar aanleiding van deze casus werden er consulententeams opgericht. Deze teams zijn verder geprofessionaliseerd en hebben ervoor gezorgd dat er een body of knowledge aanwezig is om cliënten met probleemgedrag beter te begrijpen. De diagnostiek is veel beter geworden en er is kennis voorhanden hoe omgegaan moet worden met specifieke problemen.

Wat volgens mij nog minder aandacht krijgt zijn de randvoorwaarden die nodig zijn om mensen die om een intensieve begeleiding vragen te geven wat ze nodig hebben. In deze randvoorwaarden liggen veel factoren besloten die bijdragen aan het goede klimaat voor behandeling en begeleiding. Met andere woorden: Een goede diagnose en de daaruit volgende aanpak is niet voldoende. Het gaat om het geheel van factoren die het klimaat gezond maken.

In de VS zijn verschillende integrale programma’s ontwikkeld om betere zorg te realiseren. Een daarvan is Planetree. Planetree is een integraal concept voor betere zorg dat uit twaalf componenten bestaat. Meer informatie daarover op www.planetree.nl.

Waarom denk ik dat het werken met een aanpak als Planetree effectief kan zijn voor het werken met mensen met probleemgedrag? Heel simpel. Wanneer er sprake is van situaties die voor de teams moeilijk zijn, dan wordt er vooral gekeken naar hetgeen het probleem veroorzaakt. In mindere mate wordt er dan gezocht naar oplossingen in de omgeving van de cliënt. De focus van een concept als Planetree is integraler. Er wordt gezocht naar een balans tussen goed zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie.

Laat een reactie achter