Roken moet mogen

Datum: 20-11-2008

Roken moet mogen

Ik rook al meer dan 30 jaar niet meer en ik heb er knap last van als iemand in mijn omgeving rookt. Ik ben dus heel blij met het rookverbod in restaurants. Het eten smaakt beter en je kunt de wijn beter proeven als er niemand naast je een sigaret opsteekt. Maar ondanks mijn hekel aan rook, vind ik wat er nu rond roken in cafés gebeurt buiten proportie en maatschappelijk ongewenst.

Ongeveer 35% van de Nederlandse bevolking rookt. Ik heb de indruk dat onder bezoekers en werkers in kroegen dat percentage aanzienlijk hoger ligt (evenals trouwens bij werkers in de gezondheidszorg, maar dat terzijde). Waarom moet je al die mensen verbieden elkaar te ontmoeten in een ruimte waar gerookt mag worden. Daar moeten toch andere oplossingen voor zijn?

Iedere horecaonderneming heeft een vergunning van de gemeente nodig om alcohol te schenken. Denk aan de mooie oude email bordjes ‘Volledige vergunning’.  Waarom wordt die vergunning niet uitgebreid tot roken. Dan kan iedere kroegbaas beslissen of hij een wel of niet roken kroeg wil. Wil hij dat er in zijn kroeg gerookt wordt, dan vraagt hij bij de gemeente een rookvergunning als aanvulling op zijn drankvergunning. De gemeente toetst of er genoeg keuze tussen rookkroegen en niet rook cafés is en verleent de vergunning als die keuze voldoende is. Via een bord op de deur (witte sigaret op blauw bord is ‘hier mag worden gerookt’; het bekende wit met rode verbodsbord betekent ‘dit is een rookvrij café) is het voor ieder duidelijk of er wel of geen rookvergunning is. Bezoekers kunnen kiezen welke kroeg ze binnen gaan. Personeel kan kiezen of ze rookvrij willen werken of niet.  Volgens mij is dit met een tamelijk eenvoudige wetswijziging te regelen.

Zo krijg je keuzevrijheid en echte verantwoordelijkheid van de burger zelf. En dat zijn toch de zaken, die dit kabinet zo graag wil. Er is ook marktwerking, want een deel van de klanten wil kunnen roken in een kroeg. Dus ook vanuit dat oogpunt sluit deze aanpak aan bij het overheidsbeleid. En er lijdt niemand schade. Integendeel, voetgangers hoeven niet meer door een walm van rook bij cafés waar je binnen niet mag roken en dus iedereen op de stoep staat.

Dit is een veel betere weg, dan de repressie die Klink en Hirsch Ballin nu willen. Het is in de mode om niet te gedogen en keihard te handhaven. En het is in de mode om voor alles compensatie bij de overheid te vragen. Maar beiden zijn in dit geval ongewenst en onnodig. Handhaven van het rookverbod vraagt veel controleurs van de VWA, het uitschrijven en innen van boetes, rechtszaken als die boetes niet betaald worden, sluiten van goed lopende bedrijven omdat ze zich niet aan het rookverbod houden etc.  Hierdoor ontstaan forse maatschappelijke kosten. Dat geld kunnen we in Nederland beter gebruiken.

1 reactie

  1. L Buijs op 2 september 2022 om 22:53

    ‘Waarom moet je al die mensen verbieden elkaar te ontmoeten in een ruimte waar gerookt mag worden.’ Een sterk verhoogd risico op kanker, ook voor mee-rokers, is nog niet overtuigend genoeg?

Laat een reactie achter