Scenario's en creativiteit

Datum: 25-02-2010

Scenario's en creativiteit

Het kabinet is gevallen. De stellingen worden door de politieke partijen alweer ingenomen. Wat gaat dit voor de zorg betekenen. Wordt het proces van meer verantwoordelijkheid bij de burger neerleggen gestopt, wordt er een streep gezet door de marktwerking in de zorg? Welke bezuinigingsrondes gaan er op ons afkomen.  De eerdere coalitiegenoot van het vorige kabinet, de PVDA heeft zich al afgekeerd van de marktwerking in de zorg en daarmee afstand genomen van het beleid welke het kabinet de afgelopen jaren heeft ingezet. Is dit een voorbode? Ook voor de zorg breekt er een periode van onzekerheid aan. Wellicht wordt het even stil vanuit de kant van VWS t.a.v. allerlei bezuinigingsrondes maar deze zullen ongetwijfeld dubbel en dwars een jaar later op het bord van de instellingen terecht gaan komen. Of er moet een kabinet komen die zich principieel uitspreekt dat er niet bezuinigd moet worden in de zorg!

Welke invloed gaat dit nu hebben op het beleid van de zorginstellingen. Heeft het invloed op het beleid van de instellingen? Kun je je daar op voorhand tegen wapenen. Of moet je gewoon maar afwachten en wel zien welk kabinet er straks gaat komen. Vragen te over en waar antwoorden nog moeilijk op voorhand te geven zijn. Kortom veel onzekere factoren die je als zorginstelling behoorlijk in de weg kunnen zitten op het moment dat je je eigen strategie voor het komende jaar of jaren wilt bepalen.

Als instelling heb je bijvoorbeeld een aantal keuzes:

  1. te wachten tot dat je weet wat het beleid van een nieuw kabinet gaat worden en dan gaan acteren,
  2. of je eigen weg inslaan en uitgaan van de eigen kracht van de organisatie,
  3. of je kunt ervoor kiezen je instelling proactief voor te bereiden en met de organisatie  de mogelijkheden verkennen.

De laatste twee opties staan mij  het meeste aan. Deze twee opties lenen zich uitstekend om een aantal schetsen van de toekomst te maken.  Een instrument als het werken met (toekomst)scenario’s leent zich hier bijzonder voor. Het werken met toekomstscenario’s is een eenvoudige manier  om een schets te maken hoe zaken zich kunnen gaan ontwikkelen. Ze doen een beroep  op ons creatief vermogen en laten ons met een andere blik kijken naar wat er om ons heen gebeurt. De ‘wat als’ vraag kan gesteld worden, een vraag die ons voorstellingsvermogen aanspreekt. Als het ware verzoekt een bril op te zetten die ontwikkelingen, trends en gebeurtenissen in een ander perspectief kunnen plaatsen en daarmee een direct of indirect effect kunnen hebben op de strategie van de organisatie. Op deze wijze kun je een aantal scenario’s ontwerpen die ontwikkelingen voor de korte en lange termijn zichtbaar maken.

Het werken met scenario’s kun je doen met je eigen MT en/of met professionals en/of groepen medewerkers.  In mijn volgende blog zal ik verder ingaan op de methodiek van scenario ontwikkeling.

Laat een reactie achter