Thema 11: Ontschotting en Herschotting

De zorg wordt vanouds gekenmerkt door wat Mintzberg ‘Chimney Organization’ noemt, het organiseren in kolommen met schotten ertussen. Ieder doet zijn eigen ding en gooit de problemen over de schutting. Er wordt al jaren gepleit voor integrale zorg en ketenzorg, maar de schotten bestaan nog steeds en worden door de financiering in stand gehouden. Schotten tussen organisaties, schotten tussen professionals, grenzen van gemeenten, grijs gebied tussen zorgkantoor en gemeente enzovoorts. De echelons, die Hendriks in 1974, bedacht om de zorg te ordenen, bestaan nog steeds. Nu moet heel veel in ‘de eerstelijn’ gebeuren, maar dat wil nog niet echt lukken. Waaraan zou dat toch liggen?

Die schotten zijn er niet alleen binnen de zorg, maar ook tussen zorg en welzijn, zorg en onderwijs, zorg en wonen, wonen en onderwijs, wonen en maatschappelijke ondersteuning.

De afgelopen 33 jaar zijn wel schotten verplaatst en nieuwe schotten opgericht. Gaat het in de toekomst wel lukken om over schotten heen te werken? Krijgen de aanbieders dat voor elkaar of gaan de burgers dat eisen? Of gaat de overheid daarop sturen? Komen er nieuwe schotten omdat de zorg per regio georganiseerd wordt, met veel macht bij de gemeenten? Bieden nieuwe vormen van financiering, zoals populatie-bekostiging, de mogelijkheden om integraal te werken of ontstaan er nieuwe ‘schoorstenen’.

Laat een reactie achter