Thema 12: Duurzame innovatie

In de loop van de 33 jaar zijn er veel initiatieven geweest tot innovatie in de zorg. Sommige daarvan beklijven en hebben blijvende invloed op de organisatie en de kwaliteit van zorg. Anderen sterven een stille dood. Het project ‘Sneller Beter’ heeft geleid tot meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid in de zorg. Van de andere overheidsprogramma’s is de lange termijn opbrengst niet altijd duidelijk. Hans Becker startte met het Bergwegproject een geheel nieuwe kijk op verpleeghuiszorg (‘use it or lose it’), maar zijn opvolgers hebben dat niet doorgezet en het heeft de verpleeghuiszorg niet over de volle breedte veranderd. Piet van de Beemt vormde Vijvervreugd om tot Arduin met een hele nieuwe kijk op gehandicaptenzorg. Arduin is nu na een lange periode met moeilijkheden onderdeel van ’s Heeren Loo. De Arduin ideeën hebben beperkt navolging gevonden. De Amerikaanse projecten Planetree voor de hele zorg en Eden Alternative voor de ouderenzorg
kwamen gelijk op de markt. Er zijn nu 25 instellingen Planetree gecertificeerd, Eden Alternative is een stille dood gestorven. Buurtzorg heeft de thuiszorg opgeschud
en heeft een permanente grote invloed. Dat bleek dus een duurzame innovatie. Interessant is om terug te kijken op die 33 jaar en te kijken wat maakt dat een innovatie
wel of niet duurzaam is en stand houdt. Ook vanuit veranderkundig oogpunt is dat interessant. Wat werkt wel en wat niet.

Laat een reactie achter