Thema 3: Volksgezondheid of gezondheidszorg?

Artikel 22 lid 1 van de grondwet luidt: ‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid’. Het Ministerie heet ook ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’. In de taakverdeling van de bewindslieden1 komt maar één volksgezondheidsissue voor, namelijk bestrijding corona. Voor de rest is het gezondheidszorg. Toch wordt er steeds gesproken over preventie, levensstijl beïnvloeding, beïnvloeding van de leefomgeving.

Laat een reactie achter