Thema 3: Volksgezondheid of gezondheidszorg?

Artikel 22 lid 1 van de grondwet luidt: ‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid’. Het Ministerie heet ook ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’. In de taakverdeling van de bewindslieden (1) komt maar één volksgezondheidsissue voor, namelijk bestrijding corona. Voor de rest is het gezondheidszorg. Toch wordt er steeds gesproken over preventie, levensstijl beïnvloeding, beïnvloeding van de leefomgeving.

Is volksgezondheid steeds een onderschoven kindje en blijft dat zo in de toekomst?
Gaat het Preventie Akkoord hierbij helpen?
Speelt de gezondheid definitie van Machteld Huber hier een rol?
Met het Preventieakkoord, de beleidsopties uit de VWS discussienota, populatiebekostiging en regionalisering lijkt de focus te verschuiven van de individuele gezondheidszorg naar de gezondheid van de bevolking, dus naar Volksgezondheid. Is dat een blijvende ontwikkeling of een tijdelijke verandering van inzicht?

(1)
Minister Hugo de Jonge is naast de bestrijding van het coronavirus, verantwoordelijk voor ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning en mantelzorg, wijkverpleegkundige zorg, het persoonsgebonden budget (pgb), medisch-ethische vraagstukken en inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.
Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport is verantwoordelijk voor sportzaken en de zorgverzekeringswet. Verder valt gehandicaptenzorg onder deze minister, en heeft zij een coördinerende rol bij de onderwerpen arbeidsmarktbeleid in de zorg, regeldruk in de zorg en rechtmatige zorg en goed bestuur.
Staatssecretaris Paul Blokhuis is verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en leefstijl en daarnaast voor jeugdgezondheidszorg, de jeugd-GGZ en de Jeugdwet, evenals het VWS-gedeelte van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling.

Laat een reactie achter