Thema 5: Zijn burgers wel zelfredzaam?

Gaandeweg wordt duidelijk dat zowel de inrichting van de maatschappij als de gezondheidszorg gebaseerd is op de hoogopgeleide Westers georiënteerde burger. En de geneeskunde dan ook nog op de middelbare witte mannelijke kant daarvan.

Er is nu een voorzichtige kentering van economisch neoliberalisme en meritocratie naar een meer zorgzame staat, maar wordt de diversiteit van burgers al genoeg erkend en verwerkt in beleid? Er komen niet minder maar meer functioneel analfabeten en steeds meer (a)digibeten.
Inkomensverschillen en segregatie nemen toe. Leefstijlverschillen zijn aan sociale klasse, opleiding en inkomen gebonden. Kinderen raken zoek als ze niet naar school kunnen en digitaal niet mee kunnen komen omdat ze geen tablet hebben. Uit een onderzoek van de WRR bleek dat 60% van de mensen gedurende hun volwassenheid tenminste een tijdje niet zelfredzaam is.

Wat betekent dat voor volksgezondheid en de gezondheidszorg? Moet er weer klassenzorg komen, maar dan gericht op betere zorg voor de ‘laagste’ klassen i.p.v. voor de hoogste?

Laat een reactie achter