Thema 7: Emancipatie van de burger

Dit thema sluit aan bij het vorige. De autoriteit van regent, bestuur of professional is niet meer vanzelfsprekend.
Enerzijds leidt dit tot bewegingen rond medezeggenschap (WOR, WMCZ, medezeggenschap onderwijs, rol huurdersverenigingen) en organiseren van invloed van stakeholders. Het leidt ook tot burgerbewegingen en zaken als zorgcoöperaties. Anderzijds leidt het tot protesten en grote invloed van kleine groepen op het beleid (de scholen gingen dicht op basis van een brief van 5 medisch specialisten die deden of ze de FMS vertegenwoordigden). Rutte laat zich bij de Coronamaatregelen minstens zo vaak leiden door de publieke opinie als door het OMT.

Hoe gaat dat in de toekomst? Is verdere emancipatie te verwachten of komt er juist meer repressie? Past in dit thema ook de mogelijkheid van de overheid om de burger via data te kennen en te sturen (China, Turkije)?

Laat een reactie achter