Thema 8: Technologie, AI, data en privacy

Dit is een groot thema voor heden en toekomst. Uit de Canon is af te leiden dat de adaptie van nieuwe technologie in de gezondheidszorg over het algemeen traag is.

Laat een reactie achter