'Think what a yeat can bring'

Datum:10-03-2010

'Think what a yeat can bring'

Deze titel is een zin uit het liedje ‘Making Whoopie’ van Gus Kahn, onder andere beroemd gemaakt door Frank Sinatra. Het beschrijft hoe het fraaie huwelijk er een jaar later uit ziet.

Aan die zin, maar dan met de omgekeerde betekenis moest ik denken na onze jaarlijkse externe kwaliteitsaudit. We hebben de afgelopen dagen Certiked over de vloer gehad voor een herbeoordeling van ons kwaliteitssysteem voor advies en interim-management. We zijn daar glansrijk voor geslaagd. Ik had ook niet anders verwacht, want er is bij C3 het afgelopen jaar veel gebeurd.

Ondanks de slechte markt en de verhalen over adviesbureaus, die failliet gaan of sterk in moeten krimpen, hebben wij 2009 met een (klein) positief resultaat afgesloten. We hebben succesvol een heel nieuwe ICT doorgevoerd met virtuele dekstops in servercentra elders en dat nog wel samen met een nieuw klantsysteem en databeheer (CRM).
We hebben laten onderzoeken hoe we het beste leren. Daar hebben we onze ontwikkeling van professionaliteit en de inrichting van onze vrijdagontmoetingen op afgestemd. We komen iedere vrijdag bij elkaar om van elkaar te leren, casussen uit te wisselen, onze werkwijzen te bespreken en zo nodig te verbeteren, ervaringen in opdrachten uit te wisselen en de markt te bespreken. Zie daarover ook de afscheidsblog van Ben van Gent.

We zijn opnieuw begonnen met kleinschalige relatiebijeenkomsten op kantoor, die zeer gewaardeerd worden. We hebben ons beleid geformuleerd en vertaald naar een actieplan, dat we druk aan het uitvoeren zijn (u zult er nog van horen). We hebben speerpunten ter hand genomen voor verheldering en uitbreiding van onze dienstenportfolio. We hebben onze P&C cyclus vernieuwd en onze management informatie nog toegankelijker gemaakt. We hebben delen van onze werkwijzen geëvalueerd en verbeterd. We hebben de invulling van de directie voor de komende jaren bestendigd. We zijn bezig met een proces van verjonging en aanvulling van ons team. En zo zijn er nog een paar dingen.

Het proces van certificering is meestal niet leuk. Ik schreef daar vorig jaar over. Het is bureaucratisch en je moet aan allerlei vormvereisten voldoen. Zo moeten we nu een aantal formuleringen in ons kwaliteitshandboek opnemen, die helemaal niet op ons van toepassing zijn, maar die er volgens de norm in moeten. Vooruit dan maar, baat het niet dan schaadt het niet.

Maar dit jaar was het leuker dan anders. Zo’n audit begint met een gesprek met de auditor, die vraagt naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Bart Wijnbergen (die nu portefeuillehouder kwaliteit is) en ik begonnen te beschrijven wat er allemaal gedaan is in het afgelopen jaar. Als je dat doet en je komt tot een opsomming als hierboven, dan realiseer je je pas echt hoeveel we voor elkaar hebben kunnen brengen in een jaar met onze kleine groep van 11 consultants en 3 medewerkers. Daar word ik best trots van.
Zeker als later uit de audit blijkt dat het allemaal klopt en dat de auditor alles heeft zien werken. Hij stelt niet alleen vast dat wij aan de norm voldoen en aan onze eigen kwaliteitseisen, maar ook dat we ons daar steeds verder in ontwikkelen. We leggen de lat heel hoog, maar we slagen er in om er goed over heen te springen. Dat vraagt wel voortdurende alertheid, oefening en ontwikkeling. Dat is wat alle C3’ers willen, daarop vinden we elkaar.

Mooi als een ander vast kan stellen dat we hoge kwaliteit hebben en die ook nog fors verbeterd hebben dit jaar.

‘See what a year can bring’.

Laat een reactie achter