Tien tips voor het aanvragen van (her)indicatie bij het CIZ

Datum: 13-09-2009

Tien tips voor het aanvragen van (her)indicatie bij het CIZ

In Nederland kennen we de zo te noemen ‘onafhankelijke indicatiestelling’. Een extra stap in het proces om zorg proberen te krijgen. Er is ooit besloten dat er niet vanuit kan worden gegaan, dat zorgorganisaties goed kunnen bepalen welke zorg uit de AWBZ cliënten nodig hebben. Daarom is destijds het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) in het leven geroepen. De RIO’s zijn geëvolueerd tot grotere eenheden: de Centra Indicatiestelling Zorg. Er zit één bij u in de buurt. Nu heb ik zelf recentelijk ervaring op kunnen doen met het aanvragen van een herindicatie. Ik wil u niet de tips onthouden, die ik naar aanleiding van deze ervaring kan geven.

1. Voorbereiding 1
Informeer u welke typen zorg vanuit de AWBZ worden verstrekt. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te kijken op websites. Een goede start is de site van Postbus 51. Vandaar uit kunt u naar specifiekere informatie op zoek.
Wees realistisch in hoeveel zorg u wilt. U zult immers goed moeten beargumenteren waarom er zorg nodig is.

2. Voorbereiding 2
Bespreek met de zorgaanbieder van uw keuze of deze de zorg kan leveren; ook qua omvang (bijvoorbeeld het aantal uren per week). U kunt ook bespreken of de zorgaanbieder het realistisch vindt, dat de door u beoogde zorg wordt aangevraagd. Met andere woorden: past de door u beoogde zorg op de zorgvraag die u hebt?

3.  Het zit in de details
Bespreek ook op welke termijn de zorgaanbieder deze zorg kan gaan leveren. Zeker als er meerdere zorgaanbieders in het spel zijn en er afstemming plaats moet vinden, is dit van groot belang. Zelf heb ik bij een herindicatie-aanvraag meegemaakt, dat de ene zorgaanbieder nog niet kan starten, terwijl de andere per direct geen of minder uren zorg kan leveren als de indicatie formeel wordt afgegeven.
Geef bij de indicatieaanvraag dus naast het verzoek om zorg ook een tijdsplanning aan, als dat van belang is.

4. De zinnetjes en woorden
Bespreek met de zorgaanbieder welke ‘woorden’ of zinnetjes van belang zijn bij de motivatie van de indicatie-aanvraag. Indiceerders van het CIZ zijn namelijk gevoelig voor die woordjes. Het is handig om de juiste snaar te raken. Zorgaanbieders kennen die snaar meestal wel.

5. Formeel moment
Als de indicatie wordt verstrekt, is dat een formeel moment. Alle indicaties van daarvoor zijn niet meer geldig. Houd daar rekening mee.
Gelijktijdig met u worden het zorgkantoor in uw regio en de zorgaanbieders (als u zorg in natura hebt aangevraagd) geïnformeerd. Het zorgkantoor moet namelijk de financiering van de geïndiceerde zorg regelen. En de aanbieders moeten natuurlijk weten dat ze de zorg kunnen gaan leveren. Geen geld betekent geen zorg.

6. Als het niet klopt
Als de indicatie niet klopt of wordt afgewezen, dan gaat u een vervelend traject in. Bereid u voor op een tijdconsumerende aangelegenheid, waarin u diverse telefoontjes zult plegen en zult moeten overdenken welke stappen u het beste kunt zetten. U hebt de keuze uit een bezwaar bij het CIZ: u zult een uitgebreid document op moeten stellen. De uitleg wat daar in moet staan, staat in de brief over de indicatie. U kunt ook beslissen om de telefoon ter hand te nemen en het CIZ te bellen.

7. Hoe omgaan met CIZ
Het CIZ is zo georganiseerd, dat u niet de indiceerder aan de telefoon krijgt maar een frontoffice-medewerker. Deze medewerker heeft de opdracht om u zo correct mogelijk te woord te staan maar ook om u af te poeieren. Argumenten daarbij zijn: er moet worden bezuinigd, er is een gedegen onderzoek gedaan, ik mag u niet doorverbinden et cetera. Mijn ervaring is echter dat gedegen argumentatie waarom een indicatie niet klopt, de frontoffice-medeweker aan het wankelen brengt. Het kan dan zijn, dat de indiceerder alsnog wordt opgetrommeld.

8. Het zorgkantoor
Een andere invalshoek is om contact op te nemen met het zorgkantoor. Dit is zinvol als er meerdere soorten zorg zijn geïndiceerd, die deels gesubstitueerd kunnen worden: de ene zorgvorm kan in de andere vorm worden omgezet. Hiermee heb ik goede ervaringen. Hoewel het CIZ mij niet veel kans gaf, trof ik een zeer coöperatief zorgkantoor aan.

9. Alertheid geboden
Blijf contact houden met CIZ, zorgkantoor en zorgaanbieders tot formeel is geregeld wat telefonisch wordt afgesproken. Check regelmatig of iedere partij zijn afspraken nakomt.

10. Volhouden
Het is natuurlijk prachtig als uw inspanningen ertoe leiden dat alsnog de juiste, meest passende indicatie wordt afgegeven. Frustrerender is als dat niet lukt. De enige tip die ik dan kan geven is: start met de toegekende zorg en overleg met de zorgaanbieder(s) wanneer het tijd is om een herindicatie aan te vragen, omdat er meer zorg nodig is, dan geboden mag worden.

Succes!

Laat een reactie achter