Tijd voor mijmeringen 2010

Datum: 31-12-2009

Tijd voor mijmeringen 2010

Afgelopen dagen mooi de gelegenheid gehad om, onder het genot van een glas wijn bij een ronkende houtkachel, met een collega te mijmeren. Onderwerpen waren de gebeurtenissen in de gezondheidszorg van het afgelopen jaar en de voornemens voor de zorg in 2010. Het voert te ver om in deze blog 2009 te evalueren. Een korte vooruitblik is meer op zijn plaats. We constateerden tevens dat het prachtig is mooie voornemens te hebben maar dat het uiteindelijk  gaat om het realiseren. De zorg zal dit gegeven in 2010 zeker nodig hebben om aan de opgelegde taakstelling te voldoen.  Laat ik u meenemen naar een aantal van onze overpeinzingen voor 2010:

  • dat de gezondheidszorg werkt aan een integrale benadering voor bedrijfsvoering, kwalitatief hoogwaardige zorg leveren en in de op patiënt afgestemde huisvesting. Dat we weg blijven van zoals wij dat noemden  “symptoombestrijding” zoals bijvoorbeeld het alleen focussen op klantvriendelijkheid of veiligheid of efficiëntie.
  • dat bestuurders en managers in staat zijn hun uitgestippelde meerjaren strategie te volgen en daar hun leidinggevenden consequent op te monitoren. Uit onderzoek blijkt dat veel jaarplannen van organisaties onvoldoende verbinding hebben met de meerjarenstrategie en leidinggevenden zich zo niet committeren aan de meerjarenstrategie.
  • dat als innovaties/veranderingen geïntroduceerd worden, vooraf goed geanalyseerd is wat er al is gerealiseerd of in gang gezet. Te vaak worden medewerkers opgezadeld met nieuwe activiteiten terwijl de waarde en resultaten van eerdere veranderingen niet of onvoldoende zijn meegenomen.
  • dat bestuurders en professionals in de zorg meer van zich doen spreken en pro-actief werken aan verbetering  van het imago van de zorg. Bestuurders en professionals de verbinding met elkaar zoeken in plaats van de tegenstelling.
  • dat de bureaucratie in de zorg wordt verminderd waardoor artsen en verpleegkundigen hun tijd weer aan de patiënt kunnen besteden. Verpleegkundigen besteden nu maar zo’n 30% tot 40% van hun tijd aan direct patiëntcontact.
  • dat de taakstellingen niet worden vertaald in bezuinigingen maar oplossingen worden gezocht in productieverhoging/uitbreidingen en/of verbetering van werkwijzen. En dat medewerkers hierbij direct betrokken worden, deze aanpak levert meer medewerking op, ideeën en positieve energie.

Zomaar een aantal mijmeringen voor 2010. Ik wens u allen een gezond en vreugdevol 2010 toe.

Laat een reactie achter