Toetsingskader voor beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg

Datum: 25-02-2021

Toetsingskader voor beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg

Er is veel discussie over de toekomst van de Gezondheidszorg. Volgens de 16de studiegroep Begrotingsruimte en VWS  is de huidige ontwikkeling van de gezondheidszorg in brede zin onhoudbaar en moet tenminste verdere groei groter dan de groei van het bbp worden tegengegaan. VWS heeft in december een internetconsultatie gehouden over de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’. Die nota bevat ongeveer 70 losse beleidsvoornemens, waarvan de onderlinge samenhang soms ver te zoeken is. Wat in deze nota ontbreekt is een opsomming van de principes waarop het zorgstelsel is gebaseerd. Daardoor kun je als lezer niet toetsen of de principes door een beleidsvoornemen onderuit worden gehaald, waardoor het hele gebouw instort. Dat was ook een van de kritiekpunten van collega Hans Hoek, die een reactie op de nota aan VWS heeft gestuurd.

Alle verkiezingsprogramma’s bevatten een scala aan maatregelen voor de gezondheidszorg, die voor een deel haaks staan op de gedachte dat de groei moet worden beperkt. Die politieke plannetjes en statements over de gezondheidszorg getuigen niet altijd van inzicht in hoe de gezondheidszorg in elkaar steekt en hoe het hele systeem kan instorten als er een element uit verandert.

Dat roept de vraag op wie er nog overzicht heeft van de principes en feiten over de gezondheidszorg en hoe het bouwwerk in elkaar steekt. Want de vormgeving, de wetgeving en financiering van de Nederlandse gezondheidszorg is een samenhangend geheel, wat geleidelijk is opgebouwd en best logisch in elkaar zit. Daar kun je niet zomaar één elementje uit veranderen.

Maar waar vind je nu een goede uitleg van de principes van de Nederlandse gezondheidszorg dat gehanteerd kan worden om allerlei veranderplannen te toetsen. Wij hebben er naarstig naar gezocht, maar geen recente beschrijving kunnen vinden. Daarom hebben Hans Hoek en Ulrich Oron samen een document gemaakt van de principes en feiten over de gezondheidszorg anno 2021. Dit document is zodanig ingericht, dat het bruikbaar is om plannen voor wijziging van de gezondheidszorg te toetsen en te kunnen beoordelen of door dit plan stilzwijgend en impliciet het hele construct verandert en vervolgens instort. We hopen dat dit document door politici, beleidsmakers en verantwoordelijken in de zorg gebruikt gaat worden om het goede te behouden en het mindere te verbeteren in plaats van het kind met het badwater weg te gooien.

Laat een reactie achter