Vals alarm

Datum:03-10-2009

Vals alarm

Het is nu bijna 10 jaar geleden, dat de hele wereld in paniek was vanwege de ‘millennium bug’. Om ruimte te besparen zouden van alle jaartallen slechts de laatste twee cijfers zijn ingevoerd, waardoor op 1 januari 2000 alle computer op 1 januari 1900 zouden staan. Daardoor zouden database onbruikbaar zijn, processen vastlopen, de veiligheid niet gegarandeerd zijn en nog veel meer ellende. Groot Alarm en grote paraatheid tijdens de oudejaarsnacht. Vele miljoenen uitgegeven te preventie en onderzoek. En wat gebeurde er: niets.
Het was dus vals alarm, maar wel een vals alarm dat de maatschappij ontzettend veel geld heeft gekost en waar sommigen heel rijk van geworden zijn.

Dat gevoel van vals alarm bekruipt me steeds meer als ik de onheilsprofeten van deze tijd hoor. Om eenvoudig te beginnen: in augustus gaf het KNMI een weeralarm af. Het zou plotseling gaan stormen en mensen zouden uit zee waaien. Alle stranden –ondanks de mooie dag- leeg. Wat gebeurde er: niets.

We leven nu al bijna twee jaar met het doemscenario van de economische crisis. De hele Westerse wereld zou instorten en het zou nog erger worden dan de beurskrach in 1928. Wat gebeurt er: het welvaartsniveau is gedaald van dat van 2007 naar dat van 2001. We zijn dus alleen een  klein beetje minder rijk dan toen. De werkloosheid is nog steeds lager dan de gewenste beschikbare arbeidsvoorraad. De economie van China is booming. De USA kruipen langzaam uit het dal en ook in Europa gaat het al een beetje beter. Maar dat komt de onheilsprofeten niet uit. Dus wordt de V crisis vervangen door de W crisis. Met andere woorden, het gaat nu even beter, maar straks wordt het weer slechter. Wordt dit ook weer een vals alarm? En wie spint er dan garen bij het zo lang volhouden van de slechte boodschap?

Bij de Mexicaanse griep zijn de antwoorden inmiddels helder. Het werd en wordt geen pandemie. We hebben ons ten onrechte net zo gek laten maken als bij de millennium bug. Alle noodprotocollen zijn overbodig. En de burger is verkeerd geïnformeerd. In NRC Handelsblad van 28 september beschrijft Ekkelenkamp, microbioloog in het Ersamus MC, overtuigend hoe de informatie gemanipuleerd is. Er is een ‘mutatie theorie’ ontwikkeld, dat een ongevaarlijk virus zou muteren tot iets ergs. Dat zou in 1918 ook gebeurd zijn. Ekkelenkamp kende als microbioloog die theorie niet en ontdekte dat er geen wetenschappelijke artikelen over zijn en dat het lemma op Wikipedia erover pas op 4 mei 2009 is geplaatst. Dar riekt naar manipulatie.

Ondertussen heeft Klink voor een half miljard nutteloze vaccins gekocht, krijgt iedere burger een nutteloze (en onjuiste) brochure thuis, zijn er in het hele land griepprotocollen opgesteld en verdient Slotervaart geld aan de angst door een nutteloze grieppoli. In dit geval is de boodschapper van het slechte nieuws met naam en toenaam bekend. En heeft hij op zijn minst de schijn tegen dat hij verbonden is met bedrijven, die heel veel geld verdienen aan de vaccins.
En wat gebeurde er: niets. De griep is minder kwaadaardig dan de gewone winterinfluenza.

Maar opnieuw is er vals alarm, laten burgers zich onnodig bang maken en zijn er mensen, die garen spinnen bij de angst en onzekerheid. Zullen we eens wat kritischer worden tegen onheilsprofeten en ons gezonde verstand laten spreken. Dat zou een hoop angst en een hoop onnodige maatschappelijke kosten besparen.

Laat een reactie achter