Verantwoording

Datum:06-05-2009

Verantwoording

Mijn schoonvader werkte bij Shell. Uit de erfenis hebben we een aantal aandelen Shell op naam.
Dat betekent dat we keurig ieder jaar een uitnodiging krijgen voor de jaarlijkse AVA. Deze is vergezeld van de vergaderstukken en van het jaarverslag.
Dat jaarverslag is ieder jaar weer een genoegen om te lezen. Het omvat slechts 37 pagina’s Letterformaat full color. Maar het is veel informatiever dan het 80 pagina’s A4 dikke ‘Jaardocument’  dat zorginstellingen verplicht moeten maken.
Het jaardocument verstrekt gegevens, maar informeert niet en is zeker geen verantwoording. In het Shell jaarverslag legt de board echt verantwoording af aan de aandeelhouders, maar zeker ook aan de maatschappij. Ook moeilijke en pijnlijke dingen worden genoemd.

Een paar dingen vallen mij op. Op pagina 11 staan in één kolom 23 risicofactoren opgenoemd. Die geven, denk ik, een duidelijk beeld van de risico’s die Shell wereldwijd loopt.
Op 16 en 17 staan alle 14 leden van de board met foto en CV. Dat is heel informatief.  Het bezoldigingsverslag beslaat maar liefst vier bladzijden. Dat vind ik wat veel, maar het is wel heel interessante informatie (en het geeft een paar groepen beleggers aanleiding om tegen bonussen voor de top  in de vorm van aandelen te stemmen, omdat de doelen niet gehaald zouden zijn).
Dat geldt nog meer voor het zes pagina’s tellende hoofdstuk over corporate governance. Daar staat bij voorbeeld in hoe vaak de board en de committee’s vergaderden en per lid van de board hoe vaak hij heeft deelgenomen. 7/8 betekent bij voorbeeld dat van de acht vergaderingen van de board er door dit lid zeven vergaderingen zijn bijgewoond. Opvallend is de hoge deelname. Bijna overal zijn het eerste en tweede cijfer gelijk. Dus zowel executives als non executives wonen bijna alle uitgeschreven vergaderingen bij. Ik ken raden van toezicht, waar sommige leden een veel lagere deelname ratio hebben.
Er is helder beschreven wat ieders rol is en wat er in die rol dat jaar gedaan is.

Kunnen we uit het Shell verslag wat leren voor verantwoording in de zorg? Volgens mij wel:
–         Veel informatie geven is geen verantwoording. Het jaardocument Zorg geeft veel informatie, maar verantwoordt onvoldoende. Het format voor het jaardocument is aan herziening toe.
–          In de zorg is de paragraaf governance een verplicht nummer in het jaardocument waar je niet veel wijzer van wordt. Bij Shell kan ik volgen wat ze doen en welke codes ze volgen. Dat moet in de zorg toch ook kunnen?
–          Een belangrijke verbetering zou zijn als het jaardocument Zorg zo’n compacte paragraaf met risicofactoren zou bevatten. En vooral hoe de raad van bestuur daarmee omgaat.
–          Dat deelname aan vergaderingen van de raad van toezicht en zijn commissies verplicht is en dat je dus in je jaarverslag opneemt hoe vaak ieder individueel lid er was, werkt volgens mij zeer disciplinerend. Zeker als de vergadering voor je score alleen meetelt als je niet later komt en/of eerder weggaat.
–          Voor het vermelden van de training en scholing die de leden van raad van bestuur en raad van toezicht in enig jaar gevolgd hebben (en vooral waar dat toe geleid heeft) is zeker voor de zorg de moeite waard.
Natuurlijk is het jaarverslag van Shell niet het non plus ultra in de jaarverslaglegging, maar voor verantwoording in de zorg kan het wel op sommige punten een voorbeeld zijn.

Laat een reactie achter