Vier toepassingsmogelijkheden voor scenario denken

Datum: 17-03-2010

Vier toepassingsmogelijkheden voor scenario denken

Als organisatie ben je erbij gebaat om snel te kunnen inspelen op bijvoorbeeld veranderingen  in je omgeving en/of  op de vragen van de cliënten/patiënten en/of  de innovaties uit de techniek. Juist in tijden waarin er veel veranderingen zijn en de dynamiek alleen maar lijkt toe te nemen is het een uitdaging tijdig in te spelen op de veranderingen.  Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zou je als bestuurder en/of manager juist willen dat je de organisatie zo snel mogelijk mee kunt nemen in de veranderingen. In mijn laatste blog had ik al aangegeven dat scenario denken een oplossing kan bieden om in belangrijke mate bewustwording (urgentiebesef)binnen de organisatie te generen. Tevens creëert het mogelijkheden om routines te doorbreken en binnen de organisatie flexibiliteit en  proactiviteit te genereren. Zowaar toch een aantal randvoorwaarden als je een sprong voorwaarts wil maken. Daarom vier toepassingsmogelijkheden* voor de inzet van het instrument scenario denken, met daarbij wat het uw organisatie extra brengt:

  1. Onderzoeken van nieuwe producten en of activiteiten, u voorziet of maakt kennis met innovaties die direct of indirect gekoppeld zijn aan de producten of activiteiten van uw organisatie en wilt onderzoeken of deze toegevoegde waarde gaan hebben voor u cliënten/patiënten. Extra: het is innovatief en biedt planningsmogelijkheden
  2. Out of the box, u wilt uw organisatie ‘wakker schudden’, bestaande patronen doorbreken, zich meer gaan onderscheiden van concurrenten, verkennen op zoek gaan naar nieuwe paradigma’s, een keer out of the box denken, alles is goed. Wat gaat dit brengen of toevoegen aan uw organisatie? U zult verbaasd zijn wat dergelijke sessies zal opbrengen en nieuw elan zal brengen binnen uw organisatie. Extra: het is innovatief en heeft een groot leereffect.
  3. Strategie, beleid toetsen, u hebt uw strategie bepaald maar wil graag toetsen of deze nog voldoet en toekomstbestendig is. Op basis van de scenario’s kunt u het resultaat van uw keuzen uitwerken en simuleren. Buiten dat dit direct feedback oplevert heeft dit tevens een groot leereffect. Extra: planning- en evaluatie mogelijkheden
  4. Veronderstellingen toetsen, uw beleid, uw organisatie is gebaseerd op bestaande veronderstellingen en waarden. U wilt deze veronderstellingen nog eens goed tegen het licht houden, van alle kanten bekijken, met andere ogen bekijken en plaatsen tegenover de maatschappelijke context en de toekomst. Zijn de veronderstellingen en waarden van uw organisatie nog van deze tijd, moeten ze herzien of bijgesteld worden. Extra; evaluatie en leerinstrument.

Vier toepassingsmogelijkheden die een schat aan positieve inbreng hebben en ertoe bijdragen dat de organisatie pro-actiever gaat handelen. Juist in deze tijd een must als je als organisatie het hoofd boven water wil houden.

* Jan Nekkers, Wijzer in de toekomst, november 2009

Laat een reactie achter