Voor welk probleem moet je welke adviseur hebben?

Datum: 01-02-2007

Voor welk probleem moet je welke adviseur hebben?

Nederland heeft een behoorlijke adviesdichtheid ten opzichte van andere landen. CBS vermeldt in Statline dat in 2004 in Nederland 40.500 werknemers bij organisatieadviesbureaus werkzaam zijn. Daarnaast zijn er 20.080 ‘eenpitters’. En zo om je heen horend, is dat aantal sinds 2004 alleen maar toegenomen. De arbeidsmarkt is goed en een aantal bestuurders, directeuren en managers waagt de sprong om voor zichzelf te beginnen. Als opdrachtgever heb je dus veel keus.

Maar welke adviseur past het beste bij de opdracht? Afgelopen 2 jaar hebben Léon de Caluwé en ik vanuit het Centre for Research in Consultancy van de Vrije Universiteit, onderzoek gedaan naar competenties van organisatieadviseurs. We hebben ons de vraag gesteld of je een adviseur met bepaalde competenties beter voor de ene klus kunt inschakelen dan voor de andere. We hebben uit ons onderzoek aanwijzingen dat je deze vraag bevestigend kunt beantwoorden.

Wat hebben we gevonden? Iedere organisatieadviseur heeft in de uitvoering van zijn opdrachten een set van basiscompetenties nodig. Het maakt niet uit of de adviseur jong, oud, ervaren of onervaren is – de basiscompetenties vormen het fundament. Voorbeelden van basiscompetenties zijn onder andere: flexibel zijn, kunnen analyseren, conceptueel kunnen denken en integer zijn.

Daarnaast heeft een adviseur specifieke competenties nodig bij het inzetten van een bepaalde interventie. Zo kwam uit ons onderzoek dat de adviseur die een interventie doet gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties via werkprocessen, goed moet zijn in: plannen, organiseren en een resultaatgerichte instelling moet hebben.

Tenslotte is nog van belang welk type aanpak de adviseur gaat gebruiken. Gaat hij expertmatig, met een kleine groep te werk, om een deskundigen oordeel te geven of een voorstel te maken. Of voert hij een procesmatige aanpak uit, met veel inbreng van medewerkers. Voor deze twee aanpakken zijn verschillende competenties nodig, zo kwam uit ons onderzoek.

Welke tips kan ik op basis van het onderzoek geven aan (potentiële) opdrachtgevers:

1. Wat is uw situatie?
Uit ons onderzoek blijkt dat bepaalde situaties om bepaalde interventies vragen. Het is van belang dat u uw situatie helder definieert voordat u in gesprek gaat met de adviseur.

2. Heeft u een beeld over welk type interventie u in wilt (laten) zetten.
Als voorbeeld: is de interventie gericht op strategische vraagstukken? Op beheersing en controle? Of juist op ontwikkeling van mensen? Iedere interventie vergt specifieke competenties, naast de basiscompetenties.

3. Wilt u dat op een expertmatige manier of op en procesmatige manier (laten) doen?
Beide aanpakken vragen andere competenties. In principe zullen adviseurs in hun projecten beide aanpakken moeten kunnen hanteren. Maar de meeste adviseurs hebben een voorkeur en het is goed om hen te bevragen op hun voorkeur.

De uitkomsten van het onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs kan u helpen om het profiel van de adviseur die u zoekt, op te stellen. Op de C3website kunt u onder het kopje ‘Actueel’ een verkorte versie van de onderzoeksuitkomsten vinden. Het boekje ‘Competenties van organisatieadviseurs’ is via de boekhandel, managementboek.nl of de uitgever te bestellen: Mediawerf (020-4687126).

Laat een reactie achter