Thema 1: Wat hoort er bij de gezondheidszorg?

In Nederland hanteren we een brede definitie van gezondheidszorg. Veel valt eronder, dat in het buitenland niet tot gezondheidszorg gerekend wordt. Daarom valt ons % BNP voor zorg hoog uit t.o.v. andere landen. In Nederland hebben we de BKZ definitie gezondheidszorg en de CBS definitie. Daar zit 30 miljard verschil tussen.

In de tijd wisselt ook wat tot de gezondheidszorg gerekend wordt. Tussen 1963 en 1996 werden bejaardenoorden/verzorgingshuizen als kosten volkshuisvesting gezien. Vanaf 1996 werd het via de AWBZ gezondheidszorg en vanaf 2015 weer ‘Maatschappelijke ondersteuning’, voor zover ze nog niet zijn afgeschaft. Met de WLZ is tijdelijk de discussie verstomd of de woonkosten van bewoners van verpleeghuizen als ‘gewone woonlasten’ wel of niet uit de gezondheidszorg pot betaald moesten worden. In de Discussienota van VWS ‘Zorg voor de Toekomst’ van eind 2020, wordt deze vraag voor verpleeghuizen opnieuw opgeworpen.

De voortdurende uitbreiding van de DSM in de GGZ leidt ertoe dat steeds meer  persoonskenmerken/persoonlijke ongemakken tot ‘ziekte’ bestemd worden.

In de curatieve zorg doet zich de vraag voor of alles wat kan ook moet en of dit vanuit gezondheidszorg gelden betaald moet worden. Zo is de vraag of en zo ja welke cosmetische ingrepen tot de gezondheidszorg horen en welke tot de schoonheidsindustrie.
Wat tot de gezondheidszorg hoort blijft in tijd en  door veranderende maatschappelijke opvattingen wisselen.

Laat een reactie achter