Wat is een LVG'er?

Datum: 22-07-2011

Wat is een LVG'er?

Een LVG’er is iemand met een lichte verstandelijke beperking met een IQ variërend van 50 tot 85. Als je IQ zich binnen deze bandbreedte bevindt, dan val je binnen de doelgroep die zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties als zodanig aanduiden. Dat lijkt een helder verhaal, maar er gaat een wereld schuil achter de term LVG.

De LVG-doelgroep scheidt zich rond de IQ 50 grens af van de EVG doelgroep. (EVG = Ernstige verstandelijke beperking). Het onderscheid tussen LVG en EVG is wel nuttig. In z’n algemeenheid zou je kunnen zeggen dat een LVG’er veel meer maatschappelijk georiënteerd is dan iemand die een ernstige verstandelijke beperking heeft. (Natuurlijk is er een groot grijs tussengebied en is de IQ grens slechts een beperkte maat om iemand in een groep in te delen.) Toch is er wel onderscheid in de wijze van begeleiding.

Een LVG’er is autonomer, kan contacten aangaan en neemt deel aan maatschappelijke activiteiten.
Het begeleiden van een LVG’er heeft deze componenten bij zich, wat er altijd voor zorgt dat balans gezocht moet worden in de vraagstellingen die zich aandienen. Hoe autonoom kun je zijn, wat kan je zelf beslissen en wat niet, waarvoor ben je gemotiveerd, enzovoort.

Naast een lichte verstandelijke beperking is bij een deel van de doelgroep sprake van psychiatrische of andersoortige problemen. De combinatie van de verstandelijke beperking en deze problemen kunnen zorgen voor lastige vraagstukken en ingewikkelde dynamiek.

Soms is er sprake van een disharmonisch intelligentieprofiel waarbij het verbale IQ een stuk hoger is dan het perfomale deel. Simpel gezegd: het lijkt heel wat, maar als het op prestaties aankomt blijkt dat toch moeilijk te zijn.

Naast de verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen speelt het milieu waarbinnen de LVG’er opgroeit natuurlijk ook een grote rol. Als het milieu zelf problematisch is, dan is er veel minder sprake van beschermende factoren en is de kans op het stapelen en escaleren van problemen groot.
Er is een aantal levensgebieden waar de meeste LVG’ers wel wat hulp kunnen gebruiken. Dat is het gewoon zelfstandig wonen met alles wat daarbij hoort en het ingebed raken in een dagritme van werk, dag en of vrije tijdsbesteding.

Ik heb het nog niet gehad over de randen van de LVG-doelgroep. Dat is het deel van de doelgroep die ontsporen, problemen hebben met verslaving, in aanraking met justitie komen of op een andere manier ernstig ontregeld raken.
De doelgroep LVG is de breed, pluriform en inhoudelijk zowel schrijnend als interessant.

Laat een reactie achter