Bijdrage

Onze bijdrage

Wij zijn C3 adviseurs en managers. Daarmee is de essentie aangegeven van de rollen, die we voor onze opdrachtgevers vervullen. We adviseren of we leiden organisaties als bestuurder of manager.

Vertrouwen tussen opdrachtgever en C3 is de basis voor een goede uitvoering van de opdracht.

In de opdracht streven we naar balans tussen grote betrokkenheid enerzijds en onafhankelijkheid en professionaliteit anderzijds. Onze werkwijze is gebaseerd op een degelijk plan van aanpak. We zetten de juiste adviseurs in voor de opdracht. Die reflecteren op hun werk met een andere adviseur, de reviewer.

Professionaliteit in het vak van adviseur en manager is voor ons vanzelfsprekend. We combineren kennis en ervaring van de zorg en van het consultancyvak met grote vaardigheid in het leiden van veranderprocessen. We besteden veel aandacht aan onderlinge uitwisseling en gezamenlijke professionaliteitontwikkeling. We borgen onze kwaliteit op verschillende manieren, onder andere door certificering.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl