C3 adviseurs en managers bestaat 30 jaar

Datum: 03-10-2018

C3 adviseurs en managers bestaat 30 jaar

Eind september 1988 stuurde C3 de eerste declaraties naar opdrachtgevers, nadat de BV zes weken eerder was opgericht. We beschouwen 1 oktober 2018 als het moment waarop we 30 jaar bestaan. Tot 1 oktober 2019 is dus ons 30ste levensjaar als bureau voor advies en interim-management in de gezondheidszorg (en later ook in welzijn en sociaal domein).
Aan de start van C3 waren in de zomer van 1988 maanden van intensief overleg tussen Karel Musch, Gerard van Vliet en mij voorafgegaan, waarin we bepaalden dat C3 er moest komen, waarom en hoe.


We wilden een gespecialiseerd bureau voor de gezondheidszorg op de markt zetten. Dat was er toen niet en we merkten bij onze opdrachtgevers, dat daar behoefte aan was en is. Je kunt beter één sector goed kennen en weten wat er speelt, dan dat je algemene consultancy in alle sectoren doet zonder goed te weten wat er op de werkvloer speelt en hoe de strategische omgeving is. We beschouwen ons sindsdien als van - en voor de zorg. Onze relaties beleven dat ook zo.

We waren op dat moment alle drie actief met opdrachten in de zorg, maar hadden daarin geen achtergrond. We wilden er mensen bij hebben, die in de zorg hadden gewerkt en daarna de consultancy in waren gegaan. Vanaf begin 1989 hebben we die mensen aangetrokken. Dat was toen zo en is nog zo. Bijna al mijn huidige (en vroegere) collegae hebben een achtergrond als zorgprofessional en jaren als zodanig gewerkt voordat ze een vervolgstudie deden en de overstap maakten naar het consultancy vak. We weten dus wat er op alle niveaus in een zorgorganisatie speelt en hoe je daarmee kunt omgaan. We zijn daardoor een serieuze gesprekspartner voor zowel professionals als bestuurders en toezichthouders.

Vanaf het begin waren we ervan overtuigd dat C3 de meeste waarde voor onze klanten zou hebben als onze consultants ruime ervaring meebrengen. We hebben daarom altijd gewerkt met senior adviseurs en senior interim-managers, die het vak al verstaan en met gezag bij kunnen dragen aan veranderingen en verbeteringen in zorgorganisaties. We hebben dus nooit met de zogenaamde ‘leverage’ gewerkt, waarbij jonge adviseurs het werk doen onder supervisie van de partners. Een paar pogingen daartoe zijn dan ook mislukt.

Als je zulke zware jongens en meisjes aan boord hebt, past een loondienstverhouding niet. We werken dus vanaf het begin met zelfstandige professionals als ondernemers, die zich in C3 verenigd hebben. Dat is geen los verband, maar samen vormen we een bureau met een duidelijk profiel en een duidelijke professionaliteit. Al snel kwamen we er achter dat verschil in eigendomsverhoudingen ook niet past. Daarom zijn de oprichters gaan werken aan delen van het eigendom. De vormen daarvoor hebben in de loop der jaren gewisseld. Nu zijn we een coöperatie, waar de professionals lid van zijn, terwijl ze het werk uitvoeren in de BV onder de coöperatie. Hiërarchie past evenmin in dit concept. Een van ons is directeur, maar meer als primus inter pares dan als de baas van anderen. Ik heb die rol 27 jaar vervuld. Nu is Elsbeth Reitsma al drie jaar onze directeur. Geen gemakkelijke, maar wel een dankbare klus, want zo’n groep van eigenwijze professionals heeft wel degelijk een vorm van sturing nodig.


In tegenstelling tot de (toen) gangbare opvatting combineren wij organisatieadvies, interim-management en projectmanagement in één bureau en deels in dezelfde personen. De filosofie daarachter is dat een adviseur beter wordt als hij zich ook verdiept in de haalbaarheid van zijn adviezen en ze daarom soms beter zelf kan uitvoeren. Omgekeerd is een interim-manager een betere manager als hij moet blijven nadenken over concepten en theorieën, daarover schrijft en die in zijn werk toepast. Die kruisbestuiving vinden wij essentieel en bepalend voor ons bureau.

We hechten grote waarde aan hoge kwaliteit van ons werk, het bereiken van resultaten en het professioneel en degelijk uitvoeren van opdrachten. Daarom is het bij ons vanzelfsprekend dat de consultant, die een opdracht uitvoert, niet alleen werkt maar is ingebed in ons team en daaruit support krijgt. Het werken met een reviewer op de opdracht, die meekijkt en reflectie geeft, is daarom vanaf het begin van C3 vanzelfsprekend. Even vanzelfsprekend is dat we elkaar intervisie geven en gezamenlijk werken aan professionele ontwikkeling en het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor komen we wekelijks bij elkaar en gebruiken met elkaar een dagdeel voor uitwisseling en ontwikkeling. Die wekelijkse C3 ontmoeting is al dertig jaar onderdeel van ons succes in opdrachten en voor de onderlinge collectiviteit.

Om deze waarden te behouden, hebben we nooit groot willen worden. Als je elkaar wilt kennen en wilt samenwerken, dan is een groep van 12 ongeveer het maximum. We hebben een tafel waar zoveel mensen aan kunnen. Al jaren is daarom ons adagium dat we met heel C3 aan die tafel moeten passen.

Naast onze opdrachten hebben we ook altijd willen bijdragen aan ontwikkeling van - en kennisverspreiding in de gezondheidszorg. Kennis is meer waard als je hem deelt, dan wanneer je hem voor jezelf houdt. Daarom hebben we met wisselende intensiteit door middel van publicaties en bijeenkomsten die kennis gedeeld. Ook geven we regelmatig colleges, masterclasses en workshops. Ons eerste C3 Cahier verscheen in november 1988 en ging over verandermanagement, een thema dat nog steeds actueel is.

Nu is ons thema ‘Mensen, Machines en Mythes’, waarover we begin volgend jaar een jubileumbijeenkomst zullen organiseren en publicaties zullen uitbrengen.

Mijn mede-oprichters hebben al lang andere paden in hun wegen ingeslagen. Ook de andere collegae zijn in de loop der jaren gewisseld. Ik ben inmiddels de enige consultant van het eerste uur. Wat ik mooi vind is dat C3 nu heel anders is, maar nog steeds gestoeld op dezelfde principes die we 30 jaar geleden bedachten. Dat is het DNA van C3:

- Gericht op de gezondheidszorg in brede zin, met verstand van - en betrokkenheid bij die zorg.
- Professionele adviseurs en managers met ruime kennis en ervaring van de zorg en van het consultancy vak, waarbij tenminste een deel van de C3’ers zelf
zorgprofessional is (geweest).
- Degelijk en kwalitatief hoogwaardig werk afleveren met zo mogelijk zichtbare resultaten.
- Zelfstandige professionele ondernemers, die samenwerken in een bureau en zich samen richten op de markt, op professionele ontwikkeling en op
bijdragen aan de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
- Combinatie van advies en interim- en projectmanagement om te zorgen dat beide vakken elkaar positief beïnvloeden en bijdragen aan de evenwichtige
ontwikkeling van en het realiteitsbesef van onze consultants.
- Veel aandacht voor kwaliteit van de opdrachten en voor onze professionele ontwikkeling.
- Wekelijkse ontmoeting aan de C3 tafel voor de samenhang, de kwaliteit en onze eigen groei in het vak.
- Met publicaties en bijeenkomsten bijdragen aan - en denken over ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
- Uitdragen van kennis via publicaties, colleges en workshops, zowel over het adviesvak als over de gezondheidszorg.

Ik ben er trots op dat we 30 jaar geleden zo’n duurzaam concept hebben bedacht en dankbaar dat ik daar nog steeds deel vanuit kan maken en aan bij kan dragen.

 

Heb je interesse om deel uit te maken van ons team: we zijn op zoek naar nieuwe collega's aan tafel. Klik hier voor meer informatie.

1 reactie

 1. Gerard van Vliet op 21 oktober 2018 om 14:59

  Hans, mooi om te zien dat C3 live and kicking is. Ook na 30 jaar!
  De ondernemerszin van toen blijkt ook nu nog te bestendigen. Veel geleerd in die tijd, waarvoor dank aan jou en Karel.
  Ook bijzonder dat we elkaar na al die jaren weer hebben ‘gevonden’ en je actief bijdraagt aan de NCD activiteiten met je (Governance) zorg expertise.
  Het heeft me zeker geleerd dat je zakelijk niks alleen doet en een goede samenwerking de sleutel is.
  Ik heb, naar aanleiding van je artikel, zitten uitrekenen dat ik nu voor de 17e keer de basis heb gelegd voor een ‘onderneming’ (in dit geval Food2Smile.nl).
  Heel bijzonder dat dat allemaal is begonnen met de oprichting van C3!
  Veel succes de komende 30 jaar.
  Gerard

Laat een reactie achter