Wat is de Corporate Governance Code waard?

Hans Hoek heeft de nieuwe governancecode voor beursgenoteerde ondernemingen bestudeerd. Hij constateert een onduidelijke maatschappelijke positie van de code en vraagt zich af wat de status en waarde van deze code is. In ieder geval geen inspiratie voor maatschappelijke ondernemingen in de zorg en elders.

Lees meer

De 3 S’en van een adviesrapport: secuur, snel, samen?

Op 15 juli werd de C3-ontmoeting besteed aan professionele ontwikkeling. Een van de onderwerpen van gesprek was het uitbrengen van rapporten en de rol van de reviewer daarin als er haast is of gezamenlijk met de organisatie ontwikkeld wordt. Lees de blog hierover.

Lees meer

Toetsingskader voor beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg

Hans Hoek en Ulrich Oron hebben zich gebogen over de principes, waarop de Nederlandse gezondheidszorg gebaseerd is. Daar blijkt geen goed en actueel overzicht van te zijn. Daarom hebben zij een document gemaakt met principes en feiten over de gezondheidszorg dat gebruikt kan worden voor het toetsen van plannen om de zorg te veranderen.

Lees meer