Wat is de Corporate Governance Code waard?

Hans Hoek heeft de nieuwe governancecode voor beursgenoteerde ondernemingen bestudeerd. Hij constateert een onduidelijke maatschappelijke positie van de code en vraagt zich af wat de status en waarde van deze code is. In ieder geval geen inspiratie voor maatschappelijke ondernemingen in de zorg en elders.

Lees meer

De 3 S’en van een adviesrapport: secuur, snel, samen?

Op 15 juli werd de C3-ontmoeting besteed aan professionele ontwikkeling. Een van de onderwerpen van gesprek was het uitbrengen van rapporten en de rol van de reviewer daarin als er haast is of gezamenlijk met de organisatie ontwikkeld wordt. Lees de blog hierover.

Lees meer

Ik verbaas me over: De Tax Governance Code van VNO NCW

Er is in de pers nauwelijks aandacht voor geweest, maar VNO NCW heeft medio mei een nieuw initiatief gelanceerd. Dat is de ‘Tax Governance Code ’. Op de website van VNO NCW legt de organisatie vol trots uit waarom en hoe ze tot de code gekomen zijn en waarom deze van belang is.

Lees meer

Ik verbaas mij over Het geloof van bibliotheken in AI

In mijn blog van 22 februari 2022 beloofde ik af en toe mijn verbazing over iets met de lezers te delen. Precies een maand later heb ik weer zo’n moment van verbazing.
In het FD van maandag 21 maart stond een artikel over de beleidswijziging van NBD Biblion, een stichting, die openbare bibliotheken van boeken voorziet. Ook andere media berichtten daarover.

Lees meer