Wat is de Corporate Governance Code waard?

Hans Hoek heeft de nieuwe governancecode voor beursgenoteerde ondernemingen bestudeerd. Hij constateert een onduidelijke maatschappelijke positie van de code en vraagt zich af wat de status en waarde van deze code is. In ieder geval geen inspiratie voor maatschappelijke ondernemingen in de zorg en elders.

Lees meer

De 3 S’en van een adviesrapport: secuur, snel, samen?

Op 15 juli werd de C3-ontmoeting besteed aan professionele ontwikkeling. Een van de onderwerpen van gesprek was het uitbrengen van rapporten en de rol van de reviewer daarin als er haast is of gezamenlijk met de organisatie ontwikkeld wordt. Lees de blog hierover.

Lees meer

Ik verbaas me over: De Tax Governance Code van VNO NCW

Er is in de pers nauwelijks aandacht voor geweest, maar VNO NCW heeft medio mei een nieuw initiatief gelanceerd. Dat is de ‘Tax Governance Code ’. Op de website van VNO NCW legt de organisatie vol trots uit waarom en hoe ze tot de code gekomen zijn en waarom deze van belang is.

Lees meer