Professionals of politici: wie beslist?

Op 22 februari aanstaande is het 14 jaar geleden dat ik in Rotterdam promoveerde op governance in de gezondheidszorg. Ik ontwikkelde voor mijn dissertatie een verklarend model voor de governance van de gezondheidszorg.

Lees meer

VOC & Governance 6 Slotbeschouwing

In zes blogs heb ik de overeenkomsten tussen de governance van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de huidige situatie rond governance verkend. Er blijken veel overeenkomsten te zijn, ook al zijn de benamingen en regels nu anders.

Lees meer

VOC & Governance 4 Administratie en verantwoording

Als je de uitspraken van de Ondernemingskamer, onderdeel van de Rechtbank Amsterdam, over wanbeleid/onbehoorlijk bestuur leest, dan gaat een groot deel van die uitspraken over het niet op orde hebben van de financiële administratie en de boekhouding en het niet of te laat vaststellen van jaarrekeningen.

Lees meer

VOC & Governance 3 Belangenverstrengeling en Integriteit

De VOC kenmerkt zich door vele vormen van belangenverstrengeling en dubbelfuncties.
Een aanzienlijk deel van de bewindhebbers van de VOC vervulde ook een functie in het openbaar bestuur. Zij waren burgemeester van een van de steden, waarin de Kamers van de VOC gevestigd waren en tegelijkertijd bewindhebber van de VOC en dus ook geldschieter.

Lees meer

VOC & Governance 2 De invloed van geldschieters

Tegenwoordig heten degenen, die geld in een onderneming stoppen maar deze niet besturen, ‘aandeelhouders’. Bij de VOC heetten ze ‘participanten’. Deze participanten werden per stad aangetrokken. Ze staken geld in de VOC, maar hadden geen positie in de organisatie, zoals nu de AVA heeft.

Lees meer

Veranderen is lastig: Brandweer Amsterdam en KCO

Veranderen is lastig: Brandweer Amsterdam en KCO Terug naar nieuwsoverzicht Datum: 06-08-2018 Veranderen is lastig: Brandweer Amsterdam en KCO Afgelopen vrijdag tijdens de C3 ontmoeting nam Elsbeth Reitsma ons mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de veranderkunde. Zij deed dat onder andere aan de hand van een artikel van Stouten et.[1] al.…

Lees meer