Wat is de Corporate Governance Code waard?

Hans Hoek heeft de nieuwe governancecode voor beursgenoteerde ondernemingen bestudeerd. Hij constateert een onduidelijke maatschappelijke positie van de code en vraagt zich af wat de status en waarde van deze code is. In ieder geval geen inspiratie voor maatschappelijke ondernemingen in de zorg en elders.

Lees meer

Een goed gesprek, Boekbespreking

Hans Hoek las het boek ‘Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders, Praktische Handreiking voor een goed gesprek.’ Van Yvonne Burger en Carla van der Weerdt-Norder. Hij schreef in zijn blog een boekbespreking over.

Lees meer

Herbenoemen is een werkwoord

Volgens de meeste governancecodes worden toezichthouders voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nogmaals een periode van vier jaar.
Dat betekent dat de tweede benoemingsperiode niet stilzwijgend ingegaan mag worden, maar dat herbenoemen een besluit vergt dat net zo serieuze afweging vraagt als de eerste benoeming.

Lees meer

Governance vraagtekens bij Pels Rijcken

Hans Hoek stelt in zijn blog governance vraagtekens bij de situatie rond de landsadvocaat Pels Rijcken. Aanleiding is de verduistering van derdengelden door de notaris, die managing partner van het kantoor was.

Lees meer

VOC & Governance 1 De topstructuur

Als je probeert de topstructuur van de VOC in moderne termen te vatten, dan is er sprake van een soort ‘on tier model’. Er is geen apart toezicht en er zijn 17 ‘executive directors’ in de Heeren XVII, maar de andere 59 bewindhebbers zijn ‘semi-executive’.

Lees meer

VOC & Governance Inleiding

De VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) wordt weleens als de eerste ‘moderne’ onderneming met aandeelhouders gezien. Het was ook een van de eerste ondernemingen, waarvan de governance goed gedocumenteerd is. Ik schreef daar al eerder een blog over toen Jan-Peter Balkenende de VOC-mentaliteit ten onrechte ophemelde

Lees meer