Er is altijd een markt en hij werkt nooit

Hans Hoek analyseert in zijn blog het begrip ‘marktwerking’. Hij stelt vast dat er altijd een markt is en dat deze nooit werkt zonder regulering. Hij noemt een aantal voorbeelden en komt dan tot conclusies over markten en regulering.

Lees meer

De marktwerking in de zorg is niet ‘doorgeschoten’, maar onvoldoende gereguleerd.

Marktwerking in de zorg is niet doorgeschoten maar moet beter geregeld worden
Hans Hoek reflecteert op het interview dat minister De Jonge in het AD heeft gegeven.
Hans stelt vast dat de Jonge oog heeft voor de zwakke punten van het zorgstelsel, maar deze onterecht wijt aan de marktwerking. Volgens Hans ligt het vooral aan het niet afmaken van de juiste overheidsregulering.
Hij vindt daarin bevestiging in de redes van Van der Ven en Varkevisser, beiden (emeritus) hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Hans raadt de minister en anderen dan ook aan om zowel de afscheidsrede van Van der Ven als de oratie van Varkevisser goed te lezen.

Lees meer

Zorg als MBA-casus?

De situatie in de gezondheidszorg is een opgave met teveel variabelen om tot een oplossing te komen. Gemakkelijke oplossingen als ‘geen onnodige zorg’ of ‘slimmer organiseren’ zijn er dus niet, zeker als echte oplossingen als zorgverleners beter betalen en voldoen aan de vraag uitgesloten worden. Lees de blog van Hans Hoek hierover.

Lees meer