De toekomst van de zorg

Datum: 01-02-2021

De toekomst van de zorg

Op onze website hebben we medio januari  gemeld dat C3 dit jaar 33 jaar bestaat. In dat kader kijken we terug naar 33 jaar gezondheidszorg en vooruit naar de toekomst van de zorg. We werken aan één of meer publicaties over dat onderwerp.

In dat kader past het ook om te kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en daar zo nodig op te reageren. Het ministerie van VWS heeft ter internetconsultatie een discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ voorgelegd. Ik heb na overleg met de C3 collegae op die discussienota gereageerd. Die reactie staat in bijgaand document.

Mijn grote zorg over de voorstellen is dat de ongeveer 70 beleidsopties in de discussienota niet gerelateerd zijn aan de principes waarop de Nederlandse gezondheidszorg is gebaseerd. Principes die een historische basis hebben en geleid hebben tot een duidelijk samenhangend stelsel van voorzieningen, verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en regelgeving. De discussienota noemt die principes niet en bevat geen visie op de toekomst van volksgezondheid en gezondheidszorg. Daarmee kan niet getoetst worden of de beleidsopties passen binnen de huidige principes of dat die principes worden aangetast. Het risico is dus groot dat de samenhang in het stelsel wordt aangetast en er een scala van beleidsopties wordt ingezet, die ook onderling niet samenhangen. Ik hoop dat het volgende kabinet rekening houdt met de samenhang in het stelsel. Gezien de veelheid van losse verandervoorstellen in de verkiezingsprogramma’s, ben ik er niet gerust op.

Ik wilde bij de reactie graag kijken naar die principes en de beleidsopties daaraan toetsen. Ik heb uitgebreid gezocht naar een publicatie, waarin de huidige principes van de Nederlandse gezondheidszorg staan. Ik heb het niet kunnen vinden. Daarom ben ik samen met collega Ulrich Oron maar begonnen zelf een overzicht van die principes te maken. Dat is bijna klaar. We hopen het binnenkort te kunnen publiceren.

Tags: gezondheidszorg, maatschappelijke ontwikkelingen

Laat een reactie achter