Websites

http://www.dewittewoede.nl
http://www.diagnosezorginnovatie.nl
http://www.invoorzorg.nl
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329683/9789289053952-eng.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768//files/Waardenkaart(1).pdf
https://beroepseer.nl/blogs/zorg/de-66-overbodige-soms-zelfs-schadelijke-handelingen-van-verpleegkundigen/
https://betaalbaarheidvanzorg.nl/images/Publicaties/CELSUS_Werkdocument_Onnodige%20zorg%20vanuit%20perspectief%20huisarts_DEF.pdf
https://c3am.nl
https://c3am.nl/een-onzichtbaar-financieel-fiasco-in-de-zorg/
https://capaciteitsorgaan.nl
https://digitaal.scp.nl/ssn2020/gezondheid/
https://drhansmbecker.com
https://iph.nl
https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2021-08/NVZ%20position%20paper%20acute%20zorg.pdf
https://nationale-denktank.nl/jaarlijkse-denktank/denktank-2013/#eindrapport
https://nvmg.nl/app/uploads/2019/10/Presentatie-HHH-20-09-2019-OO-Medische-Geschiedenis-2.1.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-103fee63df128367a757ab380a227e22721274ac/1/pdf/evaluatie-green-deal-duurzame-zorg.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-1f7b7558-4628-477d-8542-9508d913ab2c/1/pdf/nationaal-preventieakkoord.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-85e2ea69-0278-4eee-8105-dcad414a117f/1/pdf/samenwerken-aan-passende-zorg-de-toekomst-is-nu.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-98c53f96b9ec2f838e238fa1a83d72e3b2f08e88/1/pdf/wrr-rapport-kiezen-voor-houdbare-zorg.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-b9dde9737bf37ed26e17501c7c4a65e6c3edd4b6/1/pdf/kamerbrief-over-kabinetsreactie-wrr-rapport-kiezen-voor-houdbare-zorg.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37852/table?ts=1658824098022&fromstatweb=true
https://opendata.cbs.nl/statline/?ts=1588842622385#/CBS/nl/dataset/80072ned/table
https://over-ons.belastingdienst.nl/feiten-en-cijfers/toeslagen-in-2018
https://publications.deloitte.nl/de-gezondheidszorgtoekomst-van-nederland/de-gezondheidszorg-toekomst-van-nederland/
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/nederland-landenprofiel-gezondheid-2021_cefcf5d8-nl#page17
https://residence-roosenburch.org
https://vzinfo.nl/ervaren-gezondheid/internationaal
https://vzinfo.nl/levensverwachting
https://vzinfo.nl/prestatie-indicatoren/zorguitgaven-uitgaven-als-percentage-van-bbp
https://werkenchronischziek.nl/wp-content/uploads/2016/02/Eindrapport-Marc-Pomp-Arbeidsbaten-en-uitgespaarde-zorgkosten-door-innovatieve-geneesmiddelen.pdf
https://wetten.overheid.nl/zoeken
https://www.allesisgezondheid.nl
https://www.allesopeenrij.nl/kennis/geschiedenis/levensverwachting-in-nederland-door-de-eeuwen-heen/
https://www.axonhealthcare.nl/wp-content/uploads/2020/09/oecd_nederlandse_zorgstelsel_0.pdf
https://www.axonhealthcare.nl/wp-content/uploads/2020/09/policies_influencing_health.pdf
https://www.axonhealthcare.nl/wp-content/uploads/2020/09/zvw_in_perspectief_laatste_versie_1.pdf
https://www.azwinfo.nl/publicaties/artikel-verzuim-in-zorg-en-welzijn/
https://www.azwinfo.nl/publicaties/infographic-inzicht-in-de-zorg-en-welzijnsreserve/
https://www.azwinfo.nl/publicaties/infographics-brengen-actuele-arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn-in-beeld/
https://www.azwinfo.nl/publicaties/werken-in-de-zorg-inspireert/
https://www.azwinfo.nl/wp-content/uploads/2021/12/21114-azw-analyse-verzuim-zorgwelzijn-2021-2.pdf
https://www.bdo.nl/nl-nl/nieuws/bdo-medisch-specialistische-bedrijven-niettoekomstbestendig-db-msb
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgverzekeringswet/bijdrage_zorgverzekeringswet/tabel_werkgeversheffing_zvw_of_bijdrage_zvw
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84047NED?dl=272E
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84842NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2020/gezonde-levensverwachting-naar-onderwijsniveau/4-resultaten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/33/verschil-levensverwachting-hoog-en-laagopgeleid-groeit
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/24/zorguitgaven-stegen-in-2019-met-5-2-procent
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/zuigelingensterfte-sinds-2000-sterk-gedaald
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/12/ziekteverzuim-verpleging-verzorging-en-thuiszorg-stijgt-tot-8-5-procent
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksbeschrijvingen/uitgaven-aan-zorg-nader-beschouwd-vergelijking-van-verschillende-definities
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kerngegevens-MEV-2022-september-2021.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Evaluatieprogrammas-Beatrixziekenhuis-en-Bernhoven.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-nederland-2030-en-2050.pdf
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/
https://www.edenalt.org/international
https://www.eerstekamer.nl/overig/20200406/verschillen_in_uitgaven_aan
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/1242490/Clinician-of-the-future-report-online.pdf
https://www.f-facts.nl/topics/fm-de-zorg/nieuws/inkoopuitgaven-de-zorg-eu-226-miljard
https://www.ftm.nl/artikelen/hebben-nederlandse-medisch-specialisten-de-hoogste-salarissen-van-europa?share=jF6GCk3mmE42ebDtXv9Qk3VfIwvVnz32yNXzY72jpnkzGC3ZW4DoTWqElT%2BMLw%3D%3D
https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzame-zorg-voor-gezonde-toekomst
https://www.healthline.com/health-news/unnecessary-medical-services-driving-up-healthcare-costs#Finding-a-solution
https://www.helpdehuisartsverzuipt.nl/verscheurkalender/
https://www.henw.org/artikelen/naar-minder-onnodige-zorg
https://www.herstelondersteuning.nl/herstelondersteuning/freedom-first
https://www.igj.nl
https://www.iph.nl/kennisbank/gezondheidsdefinitie-who-blijkt-te-statisch/
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptensector/media/images/slim-zorgen-onnodige-zorg.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/geschiedenis-van-de-mentale-doorbraak-een-terugblik-2050-kraaijeveld/
https://www.managementimpact.nl/artikel/wie-heeft-het-beste-zorgstelsel-van-europa/
https://www.mantelzorg.nl
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/mantelzorg/hoeveel-mantelzorgers-zijn-er-in-nederland/
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wrr-onnodig-alarmistisch-in-rapport-over-houdbare-zorg
https://www.nivel.nl/nl
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/sneller-beter-blijkt-vooral-een-aanjager
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/24/kwaliteit-nederlandse-wateren-is-slecht-en-verbetert-bijna-niet-a4137290
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/13/gezondheidszorg-zorgsysteem-is-door-en-door-ziek-a4138815
https://www.ntvg.nl/artikelen/beter-weten-dan-de-wetenschap
https://www.nursing.nl/nederlandse-verpleegkundigen-grootverdieners/
https://www.nza.nl
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae3016b9-en/1/3/3/1/index.html?itemId=/content/publication/ae3016b9-en&_csp_=ca413da5d44587bc56446341952c275e&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.ordz.nl
https://www.overkwaliteitvanzorg.nl/wp-content/uploads/2017/12/KIZ20140402.pdf
https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/nieuws/pdf/pfzw-juni-2022-waarom-verlaten-werknemers-de-sector-zorg-en-welzijn.pdf
https://www.planetree.nl
https://www.positivehealthresearch.org/
https://www.publichealth.com.ng/world-health-organizationwho-definition-of-health/
https://www.raadrvs.nl
https://www.rijksfinancien.nl/bmh/bmh-2-naar-een-toekomstbestendig-zorgstelsel.pdf
https://www.rijksfinancien.nl/miljoenennota/2022/1078526
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/02/09/het-nederlandse-zorgstelsel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/03/01/beschrijving-van-het-risicovereveningssysteem-van-de-zorgverzekeringswet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/09/15/septembercirculaire-gemeentefonds-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/28/kader-passende-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inkomsten-en-uitgaven-van-het-rijk-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/polissen-zorgverzekeraar
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0060.pdf
https://www.scherpopouderenzorg.nl
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/11/19/eindevaluatie-van-de-participatiewet
https://www.skipr.nl/blog/populatiebekostiging-wat-is-het-eigenlijk
https://www.skipr.nl/magazine-article/de-diepte-tijd-voor-goed-werkgeverschap/
https://www.staatvenz.nl/content/lasten-volwassene-aan-zorg-0#overlay-context=content/2021-link-12-duplicaat-van-lasten-volwassene-aan-zorg
https://www.staatvenz.nl/content/verdeling-van-de-zorglasten-0#overlay-context=content/2021-link-11-duplicaatvan-verdeling-van-de-zorglasten
https://www.staatvenz.nl/content/zorguitgaven-en-ontvangsten-1#overlay-context=financiele-middelen/begroting-2020
https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/werknemers_zorg_en_welzijn_in_en_uitstroom
https://www.vilans.nl
https://www.vilans.nl/artikelen/triple-aim-shared-savings
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/triple-aim-in-nederland-vilans.pdf
https://www.vilans.nl/wat-doen-we/top-10-onnodige-zorghandelingen
https://www.volksgezondheidenzorg.info
https://www.volksgezondheidenzorg.info/kosten-van-ziekten
https://www.vtv2018.nl/sites/default/files/2018-08/112810_010513_VTV_kernboodschappen_TG3_1.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
https://www.wrr.nl
https://www.wrr.nl/adviesprojecten/doenvermogen/documenten/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.wrr.nl/adviesprojecten/houdbare-zorg/documenten/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2020/11/27/advies-samenwerken-aan-passende-zorg-de-toekomst-is-nu
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2013/10/18/pakketbeheer-in-de-praktijk-deel-3
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/passende-zorg
https://www.zorgvoorbeter.nl
https://www.zorgvoorbeter.nl/informele-zorg/feiten-en-cijfers
https://www.zorgwelzijn.nl/directeur-piet-van-den-beemt-wil-arduin-opheffen-gewoon-uithet-huidige-systeem-stappen-en-opnieuw-beginnen-zwz013220w
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/zorg-europa-nederland-behoort-tot-duurste-en-beste
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2021/7-misvattingen-over-ons-zorgstelsel

 

Laat een reactie achter