Weer op volle sterkte

 

In het afgelopen jaar heeft C3 er een aantal collegae bij gekregen, waarmee we weer in een hernieuwde samenstelling verder gaan.

Het meest recent heeft zich Maarten Oosterkamp bij ons aangesloten: Maarten heeft brede kennis en ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling, bestuur, bekostiging, verantwoording, contractering, onderhandeling, stakeholder-management. Sinds deze maand is hij vanuit C3 beschikbaar voor opdrachten.

Houd de website in de gaten: binnenkort verschijnt zijn profiel met meer informatie.

Ook hebben zich afgelopen jaar Jef Hendrickx en Bert Bijker aangesloten, hierover is al eerder via social media gecommuniceerd, maar graag wijzen wij op hun profiel waarin te zien is waarvoor zij kunnen worden benaderd.

 

Bert Bijker heeft een mooie combinatie van bedrijfskundige- en informatiekundige kennis en kunde én soft skills, opgedaan als coach en systemisch veranderaar. Hij studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en bekwaamde zich in projectmatig veranderen. Bert volgende een opleiding als coach en coacht op een concrete en soms provocatieve manier.

 

Jef Hendrickx heeft een brede ervaring en expertise. Die expertise is gebaseerd op een scala aan internationale Masteropleidingen, o.a. op het gebied van informatietechnologie, financieel management en business administration, leiderschap, governance en gezondheidszorg. Jef heeft ervaring als COO, CFO, bestuurder, toezichthouder en als management consultant. Jef weet veel van en is actief met digital health, datamanagement, modelvorming, performance management, veranderkunde.

 

Klik op de foto voor de profielen. Houd de website in de gaten: binnenkort verschijnt het profiel van Maarten met meer informatie.

 

Zo zijn we met C3 weer op sterkte: divers, collegiaal en kundig, voor zorg en welzijn.

Ons huidige team bestaat naast Maarten, Bert en Jef uit Elsbeth Reitsma, Elly van der Helm, Hans Hoek, Carlijn Nelis en Ulrich Oron. (zie: https://c3am.nl/ons-team/)

Met 8 consultants heeft C3 een voldoende basis, maar een groep van 10 tot 12 mensen met grote diversiteit is nog mooier.

 

Er is nog plek aan tafel. Heb je interesse?

Neem dan contact op met Ulrich Oron of Carlijn Nelis: https://c3am.nl/werken-bij-c3/

 

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl