Werkboek C3 is uit. Canon van 33 jaar gezondheidszorg in Nederland.

Werkboek C3 is uit. Canon van 33 jaar gezondheidszorg in Nederland.

In onze vorige ‘Uitgelicht’  beloofden we dat ons werkboek ter gelegenheid van 33 jaar C3 zou uitkomen. Inmiddels is het werkboek gereed. Het bestaat uit een Canon van 33 jaar gezondheidszorg en welzijn in Nederland, een overzicht van de principes, waarop de zorg gebaseerd is en een overzicht van relevante feiten. Verder worden een aantal Thema’s voor de toekomst uitgelicht. Die thema’s willen we de komende maanden met onze relaties uitwerken tot een tweede publicatie met visies op de toekomst van zorg en welzijn in Nederland.

Het werkboek is voor iedereen digitaal op onze website beschikbaar:

https://c3am.nl/jubileumboek/

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl