Impact in Advieswerk

Impact is een begrip dat snel is uitgesproken. Het heeft vaak een negatieve connotatie maar dat hoeft niet. In een recent geplaatst artikel in M&O gaat collega Elsbeth Reitsma ervan uit dat adviseurs impact willen hebben in de positieve zin van het woord.

Lees meer

Eigenaarschap in (tijdelijke) organisaties ontrafeld

Eigenaarschap is een begrip dat fascineert, maar dat altijd wat glibberig en ongrijpbaar is gebleven. De auteurs gingen daarom op zoek naar wat onderzoek erover te vertellen heeft, met name over psychologisch eigenaarschap. Daar hebben zij empirisch onderzoek aan gekoppeld.

Lees meer

Kennis maken we samen

Voor organisatieadviseurs/-professionals is het van grote waarde om tijdens de opdrachten die ze uitvoeren met de best beschikbare kennis te werken, oftewel: op basis van Evidence Based Practice (EBP).

Lees meer

Pijn bij veranderingen

Pijn is onlosmakelijk verbonden met ons menszijn. Het ervaren van pijn is een belangrijk signaal dat er iets mis is in ons lichaam en vormt een prikkel om actie te ondernemen. Precies daarom is er in de gezondheidszorg veel aandacht voor het specificeren en klasseren van pijn.

Lees meer

Reactie dr. ir. Hans Hoek van C3 adviseurs en managers Discussienota VWS Zorg voor de Toekomst

Het ministerie van VWS heeft in december 2020 een ‘Discussienota Zorg voor de toekomst’ uitgebracht. De discussienota is opgesteld na overleg met vele partijen. Tot eind januari is er de mogelijkheid van reactie via een internet consultatie.
Ik heb de discussienota bestudeerd en gerelateerd aan mijn 33 jaar ervaring als bestuursadviseur en interim-bestuurder in de gezondheidszorg.

Lees meer