Wat is de Corporate Governance Code waard?

Hans Hoek heeft de nieuwe governancecode voor beursgenoteerde ondernemingen bestudeerd. Hij constateert een onduidelijke maatschappelijke positie van de code en vraagt zich af wat de status en waarde van deze code is. In ieder geval geen inspiratie voor maatschappelijke ondernemingen in de zorg en elders.

Lees meer

De 3 S’en van een adviesrapport: secuur, snel, samen?

Op 15 juli werd de C3-ontmoeting besteed aan professionele ontwikkeling. Een van de onderwerpen van gesprek was het uitbrengen van rapporten en de rol van de reviewer daarin als er haast is of gezamenlijk met de organisatie ontwikkeld wordt. Lees de blog hierover.

Lees meer

Toetsingskader voor beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg

Hans Hoek en Ulrich Oron hebben zich gebogen over de principes, waarop de Nederlandse gezondheidszorg gebaseerd is. Daar blijkt geen goed en actueel overzicht van te zijn. Daarom hebben zij een document gemaakt met principes en feiten over de gezondheidszorg dat gebruikt kan worden voor het toetsen van plannen om de zorg te veranderen.

Lees meer

Vaste gewoonten (1)

Vaste gewoonten (1) Terug naar nieuwsoverzicht Vaste gewoonten (1) Afgelopen vrijdag hadden we het over vaste gewoonten in organisaties. Die zijn vaak helemaal niet logisch, maar moeilijk te veranderen. Een collega is nu begeleider bij een veranderproces in een deel van de gehandicaptenzorg. Hij had afgelopen week samen met de verantwoordelijke directeur een gesprek gehad…

Lees meer

Meeting of Minds 23 maart 2017

Meeting of Minds 23 maart 2017 Terug naar nieuwsoverzicht Meeting of Minds 23 maart 2017 Zicht op ontwikkelingen De vraag of bestuurders de Moed hebben om te veranderen of dat als een verplichting zien (Moet) houdt ons van C3 al een tijdje bezig. Om te kunnen veranderen moet je zicht hebben op de ontwikkelingen in…

Lees meer

De processeur

De processeur Terug naar nieuwsoverzicht Datum: 09-12-2016 De processeur We hebben bij C3 behoefte aan een nieuwe term om de opdrachten te benoemen, die de laatste tijd veel door onze C3’ers worden uitgevoerd. Daarom introduceren we ‘de processeur’ (v/m). De processeur wordt gevraagd voor een probleem in de organisatie dat moet worden opgelost, maar niet…

Lees meer