Waar word je blij van in de zorg?

De laatste weken verschenen er weer veel artikelen over de gezondheidszorg. Als je afgaat op alleen die artikelen, word je erg somber. De zorg lijkt te grossieren in problemen en weinig oplossingen te hebben. Dat is niet zo, maar dat is wel het beeld dat je dreigt te krijgen.

Lees meer

Inclusie is een illusie

Er is een liedje van de groep ‘Het Goede Doel’ met de titel ‘Vriendschap is een illusie ’. Dat gevoel heb ik vaak als het over inclusie gaat. Het is een nobel streven, maar de praktijk is weerbarstig.

Lees meer

Er is altijd een markt en hij werkt nooit

Hans Hoek analyseert in zijn blog het begrip ‘marktwerking’. Hij stelt vast dat er altijd een markt is en dat deze nooit werkt zonder regulering. Hij noemt een aantal voorbeelden en komt dan tot conclusies over markten en regulering.

Lees meer

De marktwerking in de zorg is niet ‘doorgeschoten’, maar onvoldoende gereguleerd.

Marktwerking in de zorg is niet doorgeschoten maar moet beter geregeld worden
Hans Hoek reflecteert op het interview dat minister De Jonge in het AD heeft gegeven.
Hans stelt vast dat de Jonge oog heeft voor de zwakke punten van het zorgstelsel, maar deze onterecht wijt aan de marktwerking. Volgens Hans ligt het vooral aan het niet afmaken van de juiste overheidsregulering.
Hij vindt daarin bevestiging in de redes van Van der Ven en Varkevisser, beiden (emeritus) hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Hans raadt de minister en anderen dan ook aan om zowel de afscheidsrede van Van der Ven als de oratie van Varkevisser goed te lezen.

Lees meer